Om de ontwikkeling van het sportpark te kunnen realiseren moeten de volkstuintjes die eraan palen verdwijnen. De opzeg voor de volkstuintjes is al gebeurd en de gebruikers moeten hun volkstuintje vrijmaken tegen 15 oktober.
...

Om de ontwikkeling van het sportpark te kunnen realiseren moeten de volkstuintjes die eraan palen verdwijnen. De opzeg voor de volkstuintjes is al gebeurd en de gebruikers moeten hun volkstuintje vrijmaken tegen 15 oktober. De korte termijn en het verlaten van hun volkstuintje zint de gebruikers niet en daarom kwamen ze dinsdagavond in groten getale, vermoedelijk een 40-tal, naar de zitting van de gemeenteraad, die uitzonderlijk plaatsvond in zaal De Stille Meers, om hun ongenoegen te uiten. Volgens schepen Henk Dierendonck is het terrein echt nodig om verder te kunnen werken aan de uitbreiding van de sport- en evenementensite en is het niet zo dat de gebruikers nu pas op de hoogte werden gebracht van het voornemen. Naast de bouw van het nieuwe zwembad is er op de locatie van de sport- en evenementensite ook het festival Nostalgie Beach in de zomer en zijn er nog andere activiteiten gepland. 12 jaar geleden"12 jaar geleden werden de gebruikers al verwittigd dat de volkstuintjes zouden verdwijnen, maar het was er tot nu toe nog niet van gekomen. Wij kijken met het gemeentebestuur uit voor een andere locatie, maar die is niet makkelijk te vinden. Er werd al eens een locatie voorgesteld, maar dat was niet echt naar de zin van de gebruikers omdat de grond daar niet zo goed was. Op de huidige locatie worden niet alle volkstuintjes ook even goed onderhouden.