Het project Tiendenberg werd tijdens de vorige legislatuur gerealiseerd. Het gebouw herbergt naast de kantine van voetbalclub S.K. Westrozebeke ook de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang. "We hadden de kost voor de bouw...

Het project Tiendenberg werd tijdens de vorige legislatuur gerealiseerd. Het gebouw herbergt naast de kantine van voetbalclub S.K. Westrozebeke ook de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang. "We hadden de kost voor de bouw aanvankelijk op 400.000 euro geraamd", vertelt burgemeester Vanderjeugd, "Dat werd later verhoogd naar 725.000 euro en daarna tot 1,3 miljoen." Het gebouw kostte uiteindelijk 1.160.000 euro. "De budgettering is volledig fout gelopen", gaf de burgemeester toe. "Ik ben niet trots op deze realisatie wat het financiële luik betreft. Voor wat de huidige legislatuur betreft hebben we er alles aan gedaan om zo goed mogelijk te budgetteren. We hebben onze projecten hoger geraamd en hebben geprobeerd om een zo realistisch mogelijke schatting te maken."CD & V keurde de eindafrekening van het project af. "Dit dossier is buitensporig geëvolueerd", stelt fractieleider Ludwig Willaert."We hebben daar destijds voor gewaarschuwd. We kunnen ook vragen stellen bij de vorige schepen van financiën (N-VA-er Nikolaas Bourgeois,nvdr.. We stemmen tegen omwille van de buitensporigheid en niet om de inhoud." (BCH)