Op de gemeenteraad van Poperinge kwamen de jaarrekeningen van de kerkfabrieken aan bod. Alex Colpaert (Groen) fronste de wenkbrauwen toen hij zag dat de exploitatie-uitgaven van de OLV-kerk dubbel zo hoog waren als gebudgetteerd. "Voor de exploitatie-uitgaven werd 9.000 euro begroot voor 2018, maar op de jaarrekening staat 10.000 euro meer of meer ...