GAS-boetes nu ook mogelijk in Ichtegem

De Ichtegemse gemeenteraad boog zich over het GAS-reglement. © Foto Coghe
Redactie KW

Donderdagavond werd het nieuwe GAS-reglement goedgekeurd in de Ichtegemse gemeenteraad. Ichtegem was overigens een van de laatste gemeenten waarin dit reglement van kracht ging.

“Binnen vijf dagen gaat het reglement in voege”, weet verantwoordelijk ambtenaar Nancy Debruyne. “Voor de politie betekent dit dat zij vanaf dat ogenblik naast gerechtelijke pv’s ook bestuurlijke pv’s zullen kunnen opmaken. De bestuurlijke pv’s worden dan naar de gemeentelijk sanctionerende ambtenaar gestuurd. Overtredingen die vanaf nu onder de bevoegdheid van de gemeente vallen, zijn lawaaioverlast, overtredingen tegen het stilstaan en parkeren, overlast veroorzaakt door loslopende dieren en zo verder. Naast geldboetes, die tot 350 euro kunnen oplopen, kunnen ook andere maatregelen genomen worden, zoals een schorsing, intrekking of zelfs sluiting. Het volledige GAS-reglement zal te consulteren zijn op de website van de gemeente. Ik steek niet onder stoelen of banken dat dit nieuwe inkomsten genereert voor onze gemeente, maar er is geen streefcijfer voorzien in het budget. We willen de nadruk nog steeds leggen op preventie. Het belangrijkste gevolg is wel dat bestuur nu veel meer vrijheid van handelen en verantwoordelijkheden krijgt.” (RI)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.