Fusiedebat op Ieperse gemeenteraad: “Pieperinge is niet in de maak”

Gemeenteraadsvoorzitter Ann-Sophie Himpe en burgemeester Emmily Talpe tijdens het fusiedebat op de gemeenteraad. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Jordy Sabels (Groen) vroeg op de Ieperse gemeenteraad een actuadebat over fusies. Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) bevestigde dat er ‘rondgesnuffeld’ wordt. “Ik denk dat een zekere vertrouwelijkheid in deze materie heel belangrijk is om een kans op slagen niet te hypothekeren”, aldus Emmily Talpe.

Het debat rond gemeentefusies woedt volop na de op de klippen gelopen verloving tussen Mechelen en Boortmeerbeek. Bij veel politici leeft de perceptie dat er snel werk moet gemaakt worden van vrijwillige fusies voor ze van bovenaf verplicht worden. Zo ook bij Jordy Sabels (Groen), die op de Ieperse gemeenteraad wel eens wou weten hoe de andere fracties en vooral het stadsbestuur erover dacht.

“Het is zaak om te kijken wat de mogelijkheden zijn”, aldus Jordy Sabels. “Bepaalde gemeenten die geschikte partners zouden kunnen zijn, zoals Langemark-Poelkapelle, zijn immers al in onderhandeling. Heuvelland heeft al duidelijk laten weten dat zolang Gemeentebelangen aan de macht is van fusies geen sprake kan zijn.”

Meer bestuurskracht

“Een fusiegemeente is niet noodzakelijk een betere gemeente”, aldus fractieleider Thijs Descamps van Open Ieper. “Een eventuele fusie kan enkel geslaagd zijn als die leidt tot meer bestuurskracht, een betere dienstverlening voor de burger, meer financiële slagkracht en efficiëntiewinsten. En enkel als de kloof met de politiek niet vergroot. Met 35.000 inwoners zijn we voldoende groot om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden.”

Sterke merknaam

“Niemand staat te springen om een armlastige gemeente op te nemen”, aldus Evelyn Bouchaert, fractieleider van Vooruit. “En is er één iemand in deze raad die denkt dat de Stad Ieper haar wereldwijde sterke merknaam zal opgeven bij een fusie? Als een buurgemeente de stad een aanzoek doet, dan moeten de beleidsmakers daar zeker oor voor hebben, maar wat Vooruit betreft zijn we niet geneigd een nieuwe relatie aan te gaan zonder dat klaar en duidelijk een oplossing binnen handbereik is voor alle valkuilen.”

Grootste van de Westhoek

Grootste oppositiepartij CD&V staat wel open voor fusiegesprekken. “Bij ons is het toch niet zo’n negatief verhaal als bij Vooruit”, zei fractieleider Katrien Desomer. “Als grootste van de Westhoekklas zou het gemakkelijk zijn om te zeggen dat we geen fusie nodig hebben, maar de verregaande goeie samenwerkingsverbanden met andere omliggende gemeenten kunnen misschien wel de basis zijn voor meer. Jullie kunnen wachten tot de fusie tussen Staden, Houthulst en Langemark-Poelkapelle een feit is en we niet meer de grootste zijn van de Westhoek, maar doe dat alsjeblieft niet. Als het tegen 2030 verplicht is om te fusioneren naar bijvoorbeeld 50.000 bewoners, dan is dat in fusietermen morgen al.”

Nancy Six (Ieper2030) zei dan weer dat de liefde van twee kanten moet komen. “Dat kan alleen door een referendum. Sowieso moet Ieper haar identiteit behouden. Ik ben bijvoorbeeld niet geneigd om te fusioneren met Poperinge.”

The Bachelor

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) stelde ook vast dat fusies een “hot item” zijn de laatste weken. “Er zijn heel wat geruchten, speculaties… Men zou haast denken dat men in een aflevering van The Bachelor is terecht gekomen. Wie dingt naar de hand van wie? Maar alle gekheid op een stokje, slagkrachtige lokale besturen zullen nodig zijn om de vele uitdagingen van de toekomst aan te gaan en het steeds groter wordende takenpakket te beheersen. Daarom wordt vanuit onze Vlaamse overheid aan de gemeenten gevraagd na te denken over mogelijke opportuniteiten tot fusie.”

500 euro per inwoner

“Financieel wordt dit ook beloond”, wist Talpe. “Voor een stad als Ieper komt dat neer op meer dan 500 euro per inwoner als we uitbreiden. Dat is een immens bedrag dat we kunnen binnenhalen. Dat een niet onbelangrijke factor voor heel wat steden en gemeenten die meer en meer worstelen met de financiën, toenemende personeelskost en recent ook stijgingen in facturen allerhande. Het betrekken van de burger is enorm belangrijk, want als het niet gedragen wordt, dan zal het floppen. Ik ben ervan overtuigd dat je het moet aanpakken bottom-up en niet top-down. “

Snuffelronde

Concrete fusieplannen heeft Ieper echter nog niet. “Er is een snuffelronde bezig tussen verschillende lokale besturen. Ik word ook gecontacteerd en omgekeerd. Men voelt en tast af. Het is normaal dat dit gebeurt als men voelt dat die vrijwillige fusies ooit verplichte fusies kunnen worden. Er wordt ook veel gezegd en gegist. Dus laat ons rustig blijven en ons goed beraden. Een Pieperinge is niet direct in de maak. Ik denk ook dat een zekere vertrouwelijkheid in deze materie heel belangrijk is om een kans op slagen niet te hypothekeren.”

Knopen doorhakken

“Een fusie realiseren is overigens een werk van lange adem”, vervolgde Talpe. “Daar gaan ook een pak vergaderingen aan vooraf en zeker zijn er ook moeilijke en gevoelige knopen door te hakken bij dergelijke grootschalige bovengemeentelijke operaties. We hebben dit al kunnen ondervinden met de oefening rond de huisvestingsmaatschappijen. Binnen de Westhoek werd hierover ook al van gedachten gewisseld binnen het Westhoekoverleg. Op één van de eerstvolgende vergadering komen enkele sprekers langs om bepaalde zaken rond fusies toe te lichten. Het kan ons alleen maar slimmer maken.”

Burgers betrekken

“Ik stel vast dat alle fracties positief staan tegenover de opstart van verkennende gesprekken en ik noteer de bezorgdheid om niet te lang te wachten. Burgers betrekken zullen we absoluut doen, maar je moet al een zeker verhaal hebben want als het langs alle kanten loslaat, dan heb je ook geen verhaal meer. Je moet toch een duidelijke keuze kunnen voorleggen. En dat van Pieperinge was een grapje uiteraard. Ieper blijft de naam waarmee we verder willen gaan!”, besloot Talpe.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.