De gezinnen krijgen onderdak in de gebouwen van het huidige Centrum voor Tijdelijke Opvang (CTO). Om ook het budgettaire probleem op te lossen, komt de fractie van de Lijst Dedecker met een merkwaardig voorstel. De partij stelt voor om tijdens de duur van de opvang alle zitpenningen van OCMW-raadsleden integraal af te staan voor het bekostigen van die opvang. "Het budget van het OCMW staat al onder zware druk. Vooraleer we het geld van d...

De gezinnen krijgen onderdak in de gebouwen van het huidige Centrum voor Tijdelijke Opvang (CTO). Om ook het budgettaire probleem op te lossen, komt de fractie van de Lijst Dedecker met een merkwaardig voorstel. De partij stelt voor om tijdens de duur van de opvang alle zitpenningen van OCMW-raadsleden integraal af te staan voor het bekostigen van die opvang. "Het budget van het OCMW staat al onder zware druk. Vooraleer we het geld van de belastingbetaler uitgeven kunnen we beter zelf een inspanning leveren", aldus Lijst Dedecker. Sociaal engagementOCMW-fractieleider Henk Dierendonck stelt het zo : "Sociaal engagement start bij jezelf. We hopen dat alle andere OCMW-raadsleden van Middelkerke onze oproep steunen. We hopen ook een voorbeeld te mogen zijn voor alle gemeentelijke, provinciale, gewestelijke en federale politieke mandatarissen. Het wordt hoog tijd dat het sociaal engagement van politici zich niet beperkt tot uitspraken of start met het uitgeven van geld van de belastingbetaler, maar vanuit een eigen sociale opoffering." Alle zitpenningen samen zijn maandelijks goed voor bijna 5.000 euro. Het voorstel komt op de agenda van de OCMW-raad van 14 september.Complex probleemFractieleider Frederick Spaey van Open VLD reageert dat het probleem complexer is dan dat. "Het gaat niet om zomaar eerst iets afkeuren en het dan goedkeuren. Vooreerst is de situatie van de vluchtelingen nu veel verergerd. Bovendien komt er nu plaats vrij in het CTO. Mochten wij speciaal voor die gezinnen woningen inhuren, dan zou je kunnen zeggen dat dit ten nadele van de eigen bevolking is omdat er ook grote wachtlijsten binnen de sociale huisvesting bestaan. Wij willen niet vlug even sympathiek doen, de situatie is nu gewoon anders. Over die zitpenningen kan ik voorlopig geen commentaar geven. Ik wil eerst eens horen hoe Lijst Dedecker dat motiveert en wat de collega's daarvan denken. Het lijkt mij wel straf dat je dat zo zou moeten doen, want er is toch ook de financiële steun van de hogere overheid voor opvang van vluchtelingen", aldus Frederick Spaey. De andere partijen (CD&V en Progressief Kartel Ringo Vandermeeren) waren niet te bereiken of wilden geen commentaar geven (N-VA). (MMA)