De gezinnen krijgen onderdak in de gebouwen van het huidige Centrum voor Tijdelijke Opvang (CTO). Om ook het budgettaire probleem op te lossen, komt de fractie van de Lijst Dedecker met een merkwaardig voorstel. De partij stelt voor om tijdens de duur van de opvang alle zitpenningen van OCMW-raadsleden integraal af te staan voor het bekostigen van die opvang. "Het budget van het OCMW staat al onder zware druk. Vooraleer we het geld van d...