Gerard Straetemans legde in 2015 de eed af van financieel beheerder, nu financieel directeur, in Zonnebeke in opvolging van Luc Delancker. Voor hij naar Zonnebeke kwam, had de geboren en getogen Roeselaarnaar er al een rijk gevulde loopbaan opzitten in de privésector. Hij was financieel directeur en ceo bij diverse firma's. In 2015 zette hij de stap naar de openbare sector. In een gesprek met onze krant bij zijn aanstelling in 2015 zei hij lachend: "Ik heb moeten beloven dat ik blijf tot aan mijn pensioen." Die tijd is nu blijkbaar gekomen.
...