Gerard Straetemans legde in 2015 de eed af van financieel beheerder, nu financieel directeur, in Zonnebeke in opvolging van Luc Delancker. Voor hij naar Zonnebeke kwam, had de geboren en getogen Roeselaarnaar er al een rijk gevulde loopbaan opzitten in de privésector. Hij was financieel directeur en ceo bij diverse firma's. In 2015 zette hij de stap naar de openbare sector. In een gesprek met onze krant bij zijn aanstelling in 2015 zei hij lachend: "Ik heb moeten beloven dat ik blijf tot aan mijn pensioen." Die tijd is nu blijkbaar gekomen.
...

Gerard Straetemans legde in 2015 de eed af van financieel beheerder, nu financieel directeur, in Zonnebeke in opvolging van Luc Delancker. Voor hij naar Zonnebeke kwam, had de geboren en getogen Roeselaarnaar er al een rijk gevulde loopbaan opzitten in de privésector. Hij was financieel directeur en ceo bij diverse firma's. In 2015 zette hij de stap naar de openbare sector. In een gesprek met onze krant bij zijn aanstelling in 2015 zei hij lachend: "Ik heb moeten beloven dat ik blijf tot aan mijn pensioen." Die tijd is nu blijkbaar gekomen. Op de vraag hoe hij terugkijkt op zijn vijf jaar in Zonnebeke stelt de financieel directeur: "Professioneel kan ik het niet echt een succes noemen. De voorbije vijf jaar is er niet veel veranderd. De boekhouding staat op punt en de rekendienst werkt behoorlijk, maar qua financieel beleid is er niets veranderd. Gelukkig heeft de gemeente een ruime spaarpot. Er worden veel grote projecten aangekondigd, maar die zijn meestal onvoldoende onderbouwd. De investeringsramingen zijn nattevingerwerk en worden bovendien voortdurend doorkruist door nieuwe politieke opties. Er is een gebrek aan technische kennis, zowel bij de ambtenaren als bij de schepenen. Kijk maar naar de soms schabouwelijke antwoorden in de gemeenteraad. Van een visie is al lang geen sprake meer. Ook op het vlak van het leiderschap is het huilen met de pet op. Twee jaar zonder algemeen directeur is niet houdbaar, maar het college steekt zijn kop in het zand en vindt het zelfs niet de moeite om te reageren op interne rapporten. Fundamentele onderliggende problemen, zoals de uit de hand lopende loonkost, de inadequate sociale dienstverlening en het gebrek aan personeelsbeleid worden onder de mat geveegd. Eigenlijk draait de gemeentelijke administratie op een aantal welwillende ambtenaren die een dagelijkse strijd voeren om er nog iets van te maken. Op sociaal vlak is de gemeente Zonnebeke een voorbeeld. De vele socioculturele verenigingen leveren schitterend werk, zonder veel steun van het college. De middelen worden niet objectief besteed en er is veel favoritisme. Dienst Welzijn en Vrije Tijd moet steeds maar de brokken zien te lijmen, maar voor prestigeprojecten is er plots wel geld. Zonnebeke is letterlijk en figuurlijk een rijke gemeente en de ruime nieuwe subsidies van het Vlaamse Gewest zijn zeker welkom, maar mogen de aandacht niet afleiden van de onderliggende problemen als men de financiële gezondheid wil bewaren. Ik roep dat al vele jaren, maar er gebeurt niets. Misschien moet de belastingbetaler eens een hartig woordje praten met zijn verkozenen."Burgemeester Dirk Sioen (#Team8980) wenste niet te reageren op de woorden van de financieel directeur. "Als bestuur doen we ons best en dat gaan we verder doen ten dienste van de bevolking." In een reactie zegt oppositiepartij N- VA: "Nadat de vroegere algemeen directeur al de vinger op de wonde legde, volgt nu ook de financieel directeur. Dit bestuur is incompetent en heeft geen enkele visie. De Titanic zinkt. Enkel het orkest met burgemeester en schepenen blijft vrolijk voortspelen. En dat is net het zorgwekkende. Als je de problemen niet wil erkennen, hoe kan je er dan een oplossing voor vinden? De burgers zijn verstandig genoeg om in te zien dat de malaise binnen dit college compleet is. Extern toezicht dringt zich op."De twee gewezen schepenen van Financiën Luk Hoflack en Franky Bryon (InSamenSpraak) zeggen in koor: "We hebben Gerard Straetemans altijd ervaren als een bijzonder competente en gedreven financieel beheerder. Zonnebeke gaat een heel lastig en moeizaam werkjaar tegemoet. In officiële communicatie omschrijft het schepencollege zichzelf als een geoliede machine. De olie werkt echter niet meer en de machine draait niet meer zoals zou moeten.Zonnebeke moet nu dringend op zoek naar twee opvolgers. "We gaan twee nieuwe vacatures uitschrijven", zegt de burgemeester "Dat vergt echter tijd. Als we tegen het verlof die twee functies kunnen invullen, zullen we mogen tevreden zijn. Bo Vandeberghe is intussen waarnemend algemeen directeur en ook bij de financiële dienst zitten er bekwame mensen om de pensionering van Gerard Straetemans tijdelijk op te vangen." (NVZ)