Filip Deroo stond in 2012 als blauwe kandidaat op de open lijst SP.A+/Open. Met het wegvallen van SP.A-boegbeelden Tamara Schotte en Roger Clauw kwam hij in mei 2017 als eerste opvolger in de gemeenteraad. Eerder had hij zich al geëngageerd in het partijbestuur van Open VLD, waardoor de 42-jarige ondernemer besliste om als onafhankelijke te zetelen.
...

Filip Deroo stond in 2012 als blauwe kandidaat op de open lijst SP.A+/Open. Met het wegvallen van SP.A-boegbeelden Tamara Schotte en Roger Clauw kwam hij in mei 2017 als eerste opvolger in de gemeenteraad. Eerder had hij zich al geëngageerd in het partijbestuur van Open VLD, waardoor de 42-jarige ondernemer besliste om als onafhankelijke te zetelen.Na een ruzie met voorzitter Stefaan Vansevenandt verliet hij enkele weken het bestuur van Open VLD Houthulst, maar hij bleef niet bij de pakken zitten. "Vol trots stel ik onze nieuwe neutrale partij Lokaal #8650 voor", zegt Filip Deroo. "Na een periode van misnoegdheid omtrent het bestuur binnen Open VLD Houthulst en mijn uiteindelijke ontslag, was dit voor mij het enige logische alternatief.""Lokaal staat voor Leidinggevend, Ondernemend, Kansen creëren, Aanpak, Anders en Liberaal", vervolgt Filip Deroo. "Leidinggevend: met duidelijke standpunten en concrete ideeën stappen wij op 14 oktober naar de kiezer. Wij wensen de burgers samen te brengen en de lokale economie nieuw leven in te blazen. Onze jongste telg 'Winkelen in Houthulst' zit volop in uitbreidin en dat is nog maar het prille begin.""Ondernemend: iets neerzetten binnen de gemeente dat van blijvende waarde is, een consistentie binnen Houthulst realiseren. Ook voor ons zal het een grote uitdaging zijn om onze specifieke doelstellingen op de kaart te plaatsen. We mikken op langetermijnrealisaties, dit om Houthulst permanent te versterken.""Kansen creëren: samen gaan wij voor méér kansen voor Houthulst. Hierbij vergeten wij niemand, zowel de jeugd als de ouderen, jongvolwassenen... nemen wij mee in ons verhaal. Een beleid ten dienste van de lokale burgers. Meerwaarde creëren zodat op elk vlak exponentiële groei mogelijk is. Denk hierbij aan thema's zoals sport, zorg, veiligheid, gezondheid, milieu... Elk van deze krijgt onze gerichte aandacht.""Aanpak: de handen uit de mouwen steken, initiatief op lokaal niveau. Vanuit verbindend burgerschap willen wij onze gemeente 'groter' maken. Als politieke partij gaan wij tussen de burgers staan en luisteren we naar wat de kiezer van ons verwacht." "Anders: wij hebben er bewust voor gekozen om ons te profileren als één grote ploeg die met elkaar verbonden is en constant in overleg gaat. In verbinding met de ander nemen wij beslissingen en iedereen heeft inspraak in ons beleid. Onze campagnevoering spreekt dan ook voor zich en met veel trots komen wij vanuit ons liberaal idealisme naar buiten als één groep.""Liberaal: een liberale visie is een visie van daden en niet enkel van woorden. Een liberaal is iemand die niet enkel nadenkt maar ook daadwerkelijk realiseert. Dit gebeurt echter steeds in overleg met die ander. Burgerparticipatie en democratische waarden dragen wij hoog in het vaandel binnen onze neutrale partij."Filip Deroo wordt zelf lijsttrekker van Lokaal #8650. Andere kandidaten zullen later bekendgemaakt worden. (TOGH)