Met de aankoop van deze woning wil de gemeente een fietspad aanleggen. Dat fietspad moet een veilig en comfortabel alternatief bieden voor de drukke Molenstraat met gemengd verkeer. Tevens is dit nieuw aan te leggen fietspad de ontbrekende schakel in de fietsverbinding met Brugge. Dit project zal worden uitgevoerd in samenhang met de aanleg van een wijkontsluitingsweg die gepaard gaat met de realisatie van het woonproject De Wastine.

Voor het tracé van het fietspad zal gekozen worden voor een stuk langs de E40. Daarvoor zijn er reeds gesprekken geweest met het kabinet van Minister Ben Weyts. Burgemeester Jan de Keyser heeft er goeie hoop in dat hij op korte termijn daarvoor groen licht krijgt van de minister.

(GST)

Met de aankoop van deze woning wil de gemeente een fietspad aanleggen. Dat fietspad moet een veilig en comfortabel alternatief bieden voor de drukke Molenstraat met gemengd verkeer. Tevens is dit nieuw aan te leggen fietspad de ontbrekende schakel in de fietsverbinding met Brugge. Dit project zal worden uitgevoerd in samenhang met de aanleg van een wijkontsluitingsweg die gepaard gaat met de realisatie van het woonproject De Wastine.Voor het tracé van het fietspad zal gekozen worden voor een stuk langs de E40. Daarvoor zijn er reeds gesprekken geweest met het kabinet van Minister Ben Weyts. Burgemeester Jan de Keyser heeft er goeie hoop in dat hij op korte termijn daarvoor groen licht krijgt van de minister.(GST)