"Tijdens de politieraad van 13 juni is gebleken dat de fietsdiefstallen in de politiezone Riho in 2018 gestegen zijn. Die stijging is uitsluitend te vinden op het grondgebied van Roeselare", stelt Lieve Lombaert. "Deze diefstallen vinden dan ook nog eens op bepaalde plaatsen in de stad - zoals aan het station en in de Wilgenstraat - plaats en daarenboven worden bepaalde fietsen meer gestolen dan andere. Vooral elektrische fietsen en duurdere exemplaren zijn in trek. Welke initiatieven zal het stadsbestuur nemen om deze fietsdiefstallen in te perken?"

Burgemeester Kris Declercq (CD&V): "De fietsdiefstallen zijn sinds 2014 zo goed als gehalveerd. Door meer camera's te plaatsen en met meer blauw op straat is dit gelukt. Aan het station is het aandeel fietsdiefstallen gedaald van 44 naar 26 procent. Ook andere locaties moeten nu aangepakt worden, zoals inderdaad rond Vives. Het is belangrijk dat ook jonge mensen hun fiets laten labelen en doen gerichte controle langs de fietsstallingen van de stad. We zullen dus verdere maatregelen nemen, maar in samenwerking met de privésector. Zo zullen we de haalbaarheid van een chipsysteem voor een fiets onderzoeken."

Lieve Lombaert reageert tevreden, maar vraagt om ook extra fietskooien te plaatsen.

"Tijdens de politieraad van 13 juni is gebleken dat de fietsdiefstallen in de politiezone Riho in 2018 gestegen zijn. Die stijging is uitsluitend te vinden op het grondgebied van Roeselare", stelt Lieve Lombaert. "Deze diefstallen vinden dan ook nog eens op bepaalde plaatsen in de stad - zoals aan het station en in de Wilgenstraat - plaats en daarenboven worden bepaalde fietsen meer gestolen dan andere. Vooral elektrische fietsen en duurdere exemplaren zijn in trek. Welke initiatieven zal het stadsbestuur nemen om deze fietsdiefstallen in te perken?"Burgemeester Kris Declercq (CD&V): "De fietsdiefstallen zijn sinds 2014 zo goed als gehalveerd. Door meer camera's te plaatsen en met meer blauw op straat is dit gelukt. Aan het station is het aandeel fietsdiefstallen gedaald van 44 naar 26 procent. Ook andere locaties moeten nu aangepakt worden, zoals inderdaad rond Vives. Het is belangrijk dat ook jonge mensen hun fiets laten labelen en doen gerichte controle langs de fietsstallingen van de stad. We zullen dus verdere maatregelen nemen, maar in samenwerking met de privésector. Zo zullen we de haalbaarheid van een chipsysteem voor een fiets onderzoeken."Lieve Lombaert reageert tevreden, maar vraagt om ook extra fietskooien te plaatsen.