Kerst in Ieper gaat van start op 24 november, maar Peter De Groote (CD&V), die als oud-voorzitter van het Centrummanagement steeds nauw betrokken was bij het evenement, meent dat het nieuwe stadsbestuur heel wat steken liet vallen in de organisatie van het evenement. "Eén van de grootste kosten binnen de vzw Centrummanagement is de kerstverlichting", aldus Peter De Groote. "Al jaren is dit één van de belangrijkste punten in de onderhandelingen die ik als voorzitter voerde met de stad. Enkele jaren geleden heeft de toenmalige schepen Katrien Desomer ervoor gezorgd dat we in de vorige legislatuur een extra kregen van 30.000 euro, bovenop de 50.000 euro werkingsgeld, waarbij voor elke euro die een handelaar neerlegt, 1 euro bijgelegd werd door de stad. Zo komt het totaal budget op 130.000 euro op jaarbasis. Belangrijk is ook dat de kerstverlichting ongeveer een 93.000 euro kost. In maart van dit jaar kreeg ik te horen van de schepen van Economie dat de stad zich zou ontfermen over de kerstverlichting, zowel voor de binnenstad als voor de deelgemeenten. Ik kon dit alleen maar toejuichen! Het juichen was echter van korte duur... Groot was mijn verbazing toen ik vernam dat in juli alles terug werd gebracht naar het Cen...