Naast de goedkeuring van het verslag van de zitting van 2 januari is er ook nog de verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad. Dit laatste punt werd op de vorige gemeenteraad door burgemeester Callens verdaagd. De persnota die toen werd rondgedeeld, vermeldde nog de naam van Chantal Vande Vijvere, maar tot een stemming is het niet gekomen. Vandaar deze extra raadszitting.

En wat zijn de mogelijke gevolgen nu? Ofwel wordt door Groep 82 de kandidatuur van Chantal Vande Vijvere gehandhaafd en moet ze minstens tien stemmen halen in de gemeenteraad. Groep 82 beschikt over 15 stemmen. Volgens Chantal Vande Vijvere is de voordracht echter niet correct verlopen en werd getekend op blanco formulieren.

Ook Samen Plus kan een kandidaat naar voren schuiven. Levert de stemming geen verkozene op, dan kan de huidige voorzitter, Karlos Callens voorzitter blijven, wat hij dan zou combineren met zijn burgemeesterschap. Naar alle waarschijnlijkheid zal de kandidatuur van Vande Vijvere gehandhaafd worden. Wie de eerste voordracht ondertekende, kan immers volgens het decreet geen tweede voordracht meer doen. Vervolg op 16 januari om 20.00 uur.

(JM)