Chantal Vande Vyvere diende na de verkiezingen klacht in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen over de volgens haar ongeldige voordrachtakten van voor gemeenteraadsvoorzitter en voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Ook Sameplus diende een klacht in...