Kimara Goethals (Samenplus) vroeg de raad om punt 13 over de goedkeuring statuten Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) uit te stellen tot een volgende raadszitting. "De gewijzigde statuten leggen we zoals vroeger best eerst voor aan het LOK en dan kan er in een volgende raadszitting over gestemd worden", zei ze. Burgemeester Karlos Callens zei dat die...

Kimara Goethals (Samenplus) vroeg de raad om punt 13 over de goedkeuring statuten Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) uit te stellen tot een volgende raadszitting. "De gewijzigde statuten leggen we zoals vroeger best eerst voor aan het LOK en dan kan er in een volgende raadszitting over gestemd worden", zei ze. Burgemeester Karlos Callens zei dat die wijziging niet zomaar gebeurde door het college, maar een verplichting was. "Waarom zouden we dan dat punt uitstellen", reageerde hij."De manier waarop het schepencollege nu op eigen houtje de statuten van het LOK wijzigt is ongebruikelijk en bij mijn weten is dat ook nog nooit gebeurd", zegt Chantal Vande Vyvere. "De secretaris van het LOK (de ambtenaar voor kinderopvang) en de voorzitter - ik ben dat nog altijd omdat de nieuwe samenstelling van het LOK nog niet is voorgelegd aan de gemeenteraad - kunnen in samenspraak en na het advies van het LOK (er was nog geen vergadering in de nieuwe legislatuur) de gewijzigde statuten voorleggen aan de gemeenteraad. Dit is niet wettelijk bepaald zoals de burgemeester zegt, maar het gebeurt gewoon zo in alle gemeenten en steden." "De burgemeester liegt. In de vorige legislatuur was ik zowel schepen als voorzitter. De voorzitter van het LOK kon toen verkozen worden uit de raadgevende raadsleden, onder andere de politieke mandatarissen. Met de wijziging van de statuten kan dat alleen uit de stemgerechtigde leden zijn en als voorzitter van het LOK ben ik niet stemgerechtigd. Opnieuw een politieke zet om mij buitenspel te zetten en geen wijziging in het algemeen belang."Waarop burgemeester Karlos Callens zei: "We zullen de wijziging van de statuten goedkeuren met de meerderheid." En uiteraard durfde niemand van de Groep 82 tegenstemmen.(IB)