Ex-minister Nathalie Muylle (CD&V) opvallend scherp: “Het crisisbeleid wordt onnodig lang gerekt”

“De regering is zélf de relance aan het vertragen. Wij hadden dat liever anders gezien”© Christophe De Muynck
“De regering is zélf de relance aan het vertragen. Wij hadden dat liever anders gezien”© Christophe De Muynck
Paul Cobbaert
Paul Cobbaert journalist

Nathalie Muylle leeft weer op na emotioneel heftige maanden. Het CD&V-boegbeeld bleef weinig bespaard: geen minister meer, de dood van haar schoonvader, ziek door corona. Vandaag heeft de Roeselaarse schepen haar ‘drive’ teruggevonden, zegt ze. In haar stad én in de nationale politiek. Muylle is zelfs opvallend scherp voor de federale regering. De steunmaatregelen moeten stoppen, vindt ze, want die vertragen de relance.

Het nieuwe stadhuis is een prestigieus project van meer dan 25 miljoen euro. Het is het grootste project ooit in de binnenstad van Roeselare. De ambitie is dan ook niet min. De Rodenbachstad wil uitpakken met het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen.

Waarom u dat allemaal moet weten? Omdat het project één van de belangrijkste triggers was voor Nathalie Muylle om opnieuw schepen te worden en dus in de politiek te blijven. Acht maanden geleden, toen de regering-De Croo van start ging, greep de trouwe partijluitenant naast een nieuwe ministerpost. Niet helemaal onverwacht, maar vooral de manier waarop heeft haar pijn gedaan. Muylle vernam het nieuws van een journalist luttele minuten voor ze zelf het partijcongres zou toespreken en overtuigen van deelname aan de regering. Ze is daarna enkele maanden van de radar verdwenen.

Hebt u getwijfeld over uw politieke toekomst?

“Ik zou liegen als ik neen zeg. Ik heb diep gezeten. Enerzijds professioneel. Ik was graag minister gebleven. Ik had ook signalen in die richting ontvangen. ( even stil ) Anderzijds ook privé. Mijn schoonvader is overleden. Totaal onverwacht. ( met krop in de keel ) Dat was een keiharde klap voor mijn gezin. Bovendien ben ik heel ziek geweest door het virus. Maar écht ziek, hé. Ik kon mijn bed niet meer uit. En ik ben nog niet de oude. Mijn geur en smaak zijn nog niet terug. Dat is bangelijk, hoor. Het waren mentaal heel zware maanden. Door corona kon ik ook amper praten met andere mensen.”

Wat gaf de doorslag toch voort te doen? Was dat het nieuwe stadhuis?

“Dat was één van de triggers . De eerste kiemen werden de vorige legislatuur al gelegd. Ik was ook toen schepen van patrimonium. Dat is dus echt mijn project. Ik wou dat graag afwerken. ( op dreef ) We willen hiermee onze stempel drukken op de toekomst van Roeselare. Onze stad kampt met een ietwat grijzer en weinig groen imago. Deze bestuursploeg wil daar komaf mee maken. Roeselare moet een groene, moderne en duurzame stad worden. Het nieuwe stadhuis is daarvan dé exponent.”

Ik voel uw enthousiasme.

Nathalie Muylle: “Of ik nog boos ben op Joachim Coens? Nee, dat is uitgepraat. In zijn plaats had ik misschien hetzelfde gedaan, maar ik zou het wel anders aangepakt hebben.”© Christophe De Muynck
Nathalie Muylle: “Of ik nog boos ben op Joachim Coens? Nee, dat is uitgepraat. In zijn plaats had ik misschien hetzelfde gedaan, maar ik zou het wel anders aangepakt hebben.”© Christophe De Muynck

“Ik ben ook enthousiast. ( lacht ) De uitdaging is groot. Ik voel ook weer gezonde spanning. Zal het wel allemaal goed aflopen? Dat is een goed teken. Dus ja, het project heeft zéker geholpen om opnieuw vreugde te vinden in de politiek. Maar dat is niet het enige. Ook in het parlement heb ik weer mijn draai gevonden. Het was even wennen in het begin, hoor. De collega’s hebben niet stilgezeten toen ik minister was. Dat is ook normaal. Ik moest mijn plek weer zoeken. Intussen heb ik enkele dossiers gevonden waar ik het verschil kan maken. Oef. Dat had ik nodig.”

Zoals?

“Ik ben vooral bezig met arbeidsmarkt en volksgezondheid. Het loonakkoord bijvoorbeeld. Maar ook het zorgpersoneelsfonds: dat zal zorgen voor extra handen aan het bed. Daar ben ik fier op.”

Wordt u anders bekeken door uw collega’s?

“Ja, ik voel veel waardering voor het werk dat ik als minister gedaan heb. Ik heb aan geloofwaardigheid gewonnen. Dat doet deugd.”

U kreeg lof voor de coronasteunmaatregelen aan de bedrijven, zoals de tijdelijke werkloosheid. De regering heeft het pakket zonet verlengd tot eind september. Had u dat ook gedaan?

“Néén. Dat antwoord had u niet verwacht, zeker? ( glimlacht ) Het crisisbeleid wordt onnodig lang gerekt. Vanaf 9 juni keren we terug naar een ietwat normaal leven. Zowat alle sectoren mogen weer open, op dancings na. Het is dus tijd om te werken aan de relance. Het crisisbeleid moet stoppen en de steunmaatregelen moeten afgebouwd worden. Alleen wie nog zwaar getroffen wordt, zoals het nachtleven en ook de kermissen, moet nog ondersteund worden.”

Want het gevaar is dat de regering ongezonde bedrijven kunstmatig in leven houdt?

“Dat klopt. Dat is één van de gevaren. Een ander gevaar is dat bedrijven die even wat minder werk hebben, oneigenlijk gebruik zullen maken van bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid. Dat is zelfs geen misbruik. Het is daarom dat de regering die systemen moet stopzetten. De verlenging met opnieuw drie maanden is veel te lang, vind ik. Dat kost ook gigantisch veel geld, hé.”

Uw partij heeft de verlenging goedgekeurd.

“Dat is vooral de stempel van de bevoegde minister (Pierre-Yves Dermagne, PS, red.). Wij hadden dat liever anders gezien. (op dreef) Wat is de algemene economische verwachting? Dat veel bedrijven zullen herstructureren na corona. Wat betekent dat? Dat veel mensen op zoek zullen moeten naar een nieuwe job. Hoe sneller ze dat doen, hoe beter. Hilde Crevits (CD&V) is daar op Vlaams niveau volop mee bezig. Dat wordt helaas een stuk vertraagd door de verlenging van de maatregelen. De regering is eigenlijk zélf de relance aan het vertragen. Dat is niet goed.”

De coronafactuur loopt intussen in de tientallen miljarden. Is er nog een partij die aan het budget denkt?

“Dat zou een zorg moeten zijn voor elke partij. Ik ga akkoord dat investeren vandaag de beste maatregel is, maar het zou verstandig zijn om ook het budget in de gaten te houden. Gelukkig is het consumentenvertrouwen hoog. Burgers, maar ook bedrijven en lokale besturen, dúrven investeren. Dat is heel belangrijk voor de economie en dus ook voor het budget. Wat me wel beangstigt, is de sterke stijging van de grondstof- en de bouwprijzen. Ik hoop dat dat geen rem zet op de investeringen. Dat zou de economische heropleving in gevaar brengen.”

Ook het gewone leven wordt duurder.

“Dat is zo. Het is daarom dat de automatische indexering van de lonen zo belangrijk is. Dat is helaas niet voor iedereen genoeg, besef ik. Weet u welke groep dikwijls vergeten wordt door de politiek? De zogenaamde working poor ( de werkende armen, red. ). Dat zijn dikwijls alleenstaanden met kinderen. Vooral zij voelen de prijsstijgingen.”

De spanningen tussen liberalen en socialisten lopen op. Is dat een gevaar voor de relance?

“Dat is vooral een ongelooflijke kans voor mijn partij om het beleid te bepalen. We doen dat ook. Zie het loonakkoord. We moeten dat vooral blijven doen.”

Wat is uw grootste zorg voor de toekomst?

“Voor mij persoonlijk? ( denkt goed na ) Ik mag er niet aan denken dat er nieuwe mutaties van het virus opduiken, waartegen de vaccins niet bestand zijn. Dat is waar ik bang voor ben. Vandaag lijkt de crisis onder controle, de vaccinatiecampagne loopt goed. Maar zou onze samenleving een nieuwe lockdown aan kunnen? Eerlijk? Ik denk van niet. We hebben onze limieten bereikt. De mensen snakken naar de versoepelingen van 9 juni.”

Hoe kijkt u daarnaar? De versoepelingen komen te snel en te laks, meent Frank Vandenbroucke (Vooruit), federaal minister van Volksgezondheid.

“Ik begrijp hem wel, hoor. Hij zit elke dag met de ziekenhuizen aan tafel. Ik vind het ook veel. Tegelijk begrijp ik dat de sectoren perspectief nodig hebben. Wie in augustus een festival wil organiseren, moet vandaag aan de voorbereidingen beginnen. Het doet me heel hard denken aan de discussies van vorig jaar. Het is vreselijk moeilijk om voor iedereen goed te doen. Laat ons vooral hopen dat de cijfers in de goede richting blijven evolueren.”

Is het denkbaar dat ziekenhuizen de coronacijfers manipuleren om meer centen te krijgen? Onderzoek van Het Laatste Nieuws wijst in die richting.

( zucht ) “Ik heb dat ook gelezen. Ik vond dat vooral spijkers op laag water zoeken. Ik kan het eigenlijk niet geloven. En als dat zou gebeuren, dan moet de overheid optreden en sanctioneren. Maar het zou spijtig zijn mocht één rotte appel het beeld van een hele sector verzieken. ( feller ) Ik zou liever benadrukken dat ik alle vertrouwen heb in de sector. Ik volg de ontwikkelingen in het Roeselaarse AZ Delta op de voet. Dat is geen manipulatie, hoor. De bedden op intensieve zorgen lagen effectief vol. Er is effectief zorg uitgesteld. Die mensen leveren ongelooflijk goed werk.”

Waarom krijgen ziekenhuizen eigenlijk extra geld voor de opvang van coronapatiënten?

“Omdat de kosten stijgen. De ziekenhuizen hebben meer personeel nodig, ze moeten extra beschermingsmateriaal aankopen, enzovoort. Bovendien lopen ze andere inkomsten mis, omdat niet-dringende zorg uitgesteld wordt. Dan is het normaal dat de overheid voor een compensatie kijkt, vind ik. Let wel: we moeten deze crisis aangrijpen om enkele zaken structureel te veranderen. Meer handen aan het bed en meer concentratie van de zorg: dat zijn prioriteiten op korte termijn. We doen vandaag te veel op te veel plekken.”

Levert Vandenbroucke goed werk?

“Zijn focus ligt heel sterk op de coronacrisis. Hij speelt daar de rol die hij moet spelen. Maar stilaan mag zijn focus verschuiven naar andere uitdagingen. Er liggen veel dringende dossiers op hem te wachten. Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als de tijdelijke werkloosheid. De regering mag niet blijven hangen in de crisis, ze moet ook vooruit durven kijken.”

U bent opvallend kritisch. Andere ex-ministers gunnen zichzelf een overgangsperiode, waarin ze zwijgen over het beleid.

“Dat is toch niet meer van deze tijd? Ik ben gezond kritisch. Ik denk dat mijn kiezers dat ook verwachten. Ik word betaald om mijn werk te doen, hé. Ik heb ook niet zo lang in de regering gezeten. Het zou misschien anders zijn, als ik tien jaar minister was geweest. Maar dan nog. Het parlement móet kritisch zijn, vind ik.”

Bent u nog boos op uw voorzitter Joachim Coens?

“Neen, dat is uitgepraat. Ik kan hem zelfs begrijpen. Was ik voorzitter, ik had misschien hetzelfde gedaan. Maar ik zou het wel anders aangepakt hebben. Hij weet dat. Maar goed: dat is verleden tijd.”

Het stadhuis zou klaar moeten zijn in 2024. Zal u dan nog aan politiek doen?

“Ja, op voorwaarde dat ik gezond ben. Wat daarna komt, kan ik nog niet zeggen. Ik ben niet gehuwd met de politiek. Ik heb nog andere dromen. Ik zou bijvoorbeeld graag in de zorg werken. Of les geven: dat lijkt me ook boeiend. Ik sta open voor veel uitdagingen. Maar dat is niet voor nu. Ik heb begin dit jaar de klik gemaakt: ik doe zeker verder in de politiek tot 2024. Dan is het opnieuw aan de kiezer.”

Was het eigenlijk wennen aan het gewone leven? Uw partijgenoot Kris Peeters bekende eens in een openhartige bui dat hij zijn weg niet meer vond na het ministerschap.

“Dat probleem heb ik niet, neen. ( lacht ) Ik geniet ervan om weer met de eigen wagen of met de trein naar Brussel te reizen. Ik was in die zin wellicht een atypische minister. Als ik iemand wou spreken op de tweede verdieping, dan nam ik de trap naar de tweede verdieping. Veel mensen op het kabinet vonden dat maar vreemd. Ze hadden dat nog nooit meegemaakt. Als ministers iemand willen spreken, dan laten ze die komen naar hun bureau. Ik zag medewerkers zelfs vreemd opkijken als ik mijn rugzak aantrok om te voet naar een vergadering te gaan. ( lacht ) Je kan mij van veel verdenken, maar niet dat ik de realiteit niet ken.”

Nathalie Muylle

  • Geboren op 8 februari 1969 in Roeselare.
  • Licentiate in de politieke wetenschappen (KU Leuven).
  • Woont met haar man Maarten in Roeselare. Moeder van Sara en Jasper. Moeke van Lou.
  • Schepen in Roeselare van 2010 tot vandaag. Werd vervangen toen ze minister was. Bevoegd voor stadsontwikkeling, onderwijs en patrimonium.
  • Federaal parlementslid van 2004 tot vandaag. Werd vervangen toen ze minister was.
  • Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten van 3 oktober 2019 tot 1 oktober 2020.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.