"Dat bezoekerscentrum heeft inderdaad heel wat inkt doen vloeien", opent Etienne Cloet. "Ik wil hier geen oude koeien uit de gracht halen, maar wil wel meegeven dat we naar gebouwen toe 8 procent boven het budget zaten. Dat is zeer vergelijkbaar met de gewone burger die een woning bouwt. Sedert de opening van het bezoekerscentrum in april 2017 zijn maar liefst 40.000 mensen over de vloer gekomen. Ook naar invulling zaten we dus goed. Toerisme is en blijft belangrijk voor de economie in Heuvelland. Samen met de toeristische dienst en de vele vrijwilligers ben ik dan ook trots op wat we in deze legislatuur bereikt hebben."
...

"Dat bezoekerscentrum heeft inderdaad heel wat inkt doen vloeien", opent Etienne Cloet. "Ik wil hier geen oude koeien uit de gracht halen, maar wil wel meegeven dat we naar gebouwen toe 8 procent boven het budget zaten. Dat is zeer vergelijkbaar met de gewone burger die een woning bouwt. Sedert de opening van het bezoekerscentrum in april 2017 zijn maar liefst 40.000 mensen over de vloer gekomen. Ook naar invulling zaten we dus goed. Toerisme is en blijft belangrijk voor de economie in Heuvelland. Samen met de toeristische dienst en de vele vrijwilligers ben ik dan ook trots op wat we in deze legislatuur bereikt hebben." "Als ik dan toch een iets zal missen, dan zijn het wel de bijeenkomsten met de mensen van de toeristische dienst. Met diensthoofd Stefaan Decrock en de meisjes had ik echt een goede verstandhouding", zegt Etienne.Die verstandhouding was er misschien niet met de kiezer, toch zeker niet op 14 oktober. "En toch hebben velen me achteraf aangesproken en gefeliciteerd omdat we het toch zo goed gedaan hadden. Alsof dat wij Gemeentebelangen waren. Misschien hebben we ons naar deze gemeenteraadsverkiezingen niet zo goed geprofileerd", aldus Etienne Cloet, die als politicus nooit echt op de voorgrond is getreden. Zijn tussenkomsten in de gemeenteraad waren steeds kort. "Misschien ben ik wel geen echte politicus geweest. Ik heb mijn persoonlijkheid echter nooit verloochend en in mijn werk steeds geprobeerd te starten vanuit mijn visie en competentie."Etienne Cloet was ook schepen van Toerisme tijdens de herdenkingsperiode en werkte zo goed samen met GoneWest om initiatieven als Zero Hour en het Kraterfront mee op de kaart te zetten. "Gedurende zes jaar zijn er heel wat gesprekken geweest om een beleid uit te stippelen. De onderhandelingen verliepen niet altijd even vlot, maar ik hou aan de vele bijeenkomsten heel wat goede contacten over", zegt Etienne, voor wie de politiek nu een afgesloten hoofdstuk is. "Mijn familie, mijn patiënten en mijn medewerkers in Duitsland zijn content. Ik ben hen zeer dankbaar omdat ze mij de kans hebben gegeven mijn ambt als schepen met volle overgave te hebben kunnen uitvoeren. Maar mijn leven, werk en geluk hangen niet af van de politiek, noch van Heuvelland."Vanaf januari 2019 wordt Etienne opgevolgd door Jean-Pierre Geelhand de Merxem en in 2021 door Bart Vanacker. Etienne: "Ik hoop dat ze mijn dossiers rond het vredestoerisme verder opvolgen. Zo streefde ik naar een actieve vredeswerking." Als schepen van Toerisme kwam Etienne Cloet vaak ook in het oog van de storm te liggen. "De logiestaks zal me blijven achtervolgen. Het waren voor mij middelen om een stevige toeristische werking op poten te zetten. Voor een aantal logiesverstrekkers was die taks de spreekwoordelijke druppel, gewoon omdat ze naar eigen zeggen onvoldoende omzet draaiden", besluit Etienne Cloet. (MDN)