"In verscheidene dossiers over bouwprojecten waar panden met erfgoedwaarde of monumenten in betrokken zijn, voeren erfgoedcellen voorafgaandelijk gesprekken, vergaderingen en overlegmomenten", schetst Mercedes Van Volcem. "Ter zake is er een samenwerking, waarbij er bijgestuurd en aangepast wordt naar vraag van de aanwezige verantwoordelijke van de erfgoedcel. Op het einde van deze cyclus van samenwerking is er een consensus. Eigenaar, ontwikkelaar en gemeentebestuur kennen dan het standpu...