Er waren onvoldoende stoelen om het opgekomen publiek elk een zitje te geven. Johan Vannoote (N-VA) kon de installatievergadering niet bijwonen wegens ziekte. Tope 8920 had enkele weken geleden nog een hertelling van de stemmen gevraagd. Die vraag werd door de raad voor verkiezingbetwisting ontvankelijk verklaard, maar ongegrond. Toen de stemmen geteld werden voor de twee vertegenwoordigers in de politieraad trad Laurent Hoornaert (Tope 8920) op als getuige. Dat ontlokte bij Robert Barthier (N-VA) de reactie: 'kijk maar of de stemmen geldig zijn.' Christoph Deraeve (CD&V) haalde negen stemmen, Peter Vantomme (N-VA) zes en Koen Bentein (Tope 8920) twee. Christoph Deraeve en Peter Vantomme gaan naar de politieraad. In de kandidatenlijst had N-VA ook Johan Vannoote als opvolger voorgedragen voor het zitje in de politieraad. Koen Bentein (Tope 8920) vroeg zich af of het wel verstandig is om geen opvolger aan te duiden voor Peter Vantomme. "Er kan nog een nieuwe aanduiding gebeuren", liet Dominique Cool noteren.
...

Er waren onvoldoende stoelen om het opgekomen publiek elk een zitje te geven. Johan Vannoote (N-VA) kon de installatievergadering niet bijwonen wegens ziekte. Tope 8920 had enkele weken geleden nog een hertelling van de stemmen gevraagd. Die vraag werd door de raad voor verkiezingbetwisting ontvankelijk verklaard, maar ongegrond. Toen de stemmen geteld werden voor de twee vertegenwoordigers in de politieraad trad Laurent Hoornaert (Tope 8920) op als getuige. Dat ontlokte bij Robert Barthier (N-VA) de reactie: 'kijk maar of de stemmen geldig zijn.' Christoph Deraeve (CD&V) haalde negen stemmen, Peter Vantomme (N-VA) zes en Koen Bentein (Tope 8920) twee. Christoph Deraeve en Peter Vantomme gaan naar de politieraad. In de kandidatenlijst had N-VA ook Johan Vannoote als opvolger voorgedragen voor het zitje in de politieraad. Koen Bentein (Tope 8920) vroeg zich af of het wel verstandig is om geen opvolger aan te duiden voor Peter Vantomme. "Er kan nog een nieuwe aanduiding gebeuren", liet Dominique Cool noteren.In zijn enthousiasme ging de nieuwe burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) door met het leiden van de vergadering, maar daarbij werd hij voorzichtig op de vingers getikt door de kersverse voorzitter Jos Meersch (N-VA). Voor de verkiezing van de leden van het Bijzonder Comité zat nog een spitsvondigheidje. De kandidaten moeten afwisselend man en vrouw zijn. Daarom was Alain Wyffels (CD&V) kandidaat. Hij wordt opgevolgd door Sophie Vandenbussche (CD&V).Jean-Marie Callewaert (SP.A-Dynamisch) pakte op de installatievergadering meteen uit met stevige taal. "Wij stonden aan de verliezende kant, maar gaan terug vrank en vrij onze bedenkingen geven. Er is massaal kiezersbedrog gepleegd. De kasteelheer (Alain Wyffels, red.) zette het op een lopen. Ook Maddy Bouden volgde zijn voorbeeld. De nieuwe coalitie haalde 73 procent van de stemmen, maar 45 procent van de kiezers heeft geen uitvoerende mandataris. Op Facebook haalt N-VA al uit naar de oppositie: 'Gaan we daarmee 6 jaar onze pap moeten koelen.' N-VA creëerde voor zichzelf al een nieuw postje van voorzitter van de gemeenteraad. In hun beleidsvisie staan ze lijnrecht tegenover CD&V. De coalitie is een Mexicaans leger met twee hanen op een mesthoop."Tope 8920 wenste de blik naar de toekomst te richten met een positieve houding. Laurent Hoornaert wenste de schepenen succes. "Wij gaan onze oppositierol spelen op basis van dossierkennis en de inwoners maximaal informeren en betrekken." N-VA sprak zijn dankbaarheid uit voor de keuze van de kiezer. "Lieven behaalde het meeste stemmen", aldus Claudine Muylle. "We gaan hem steunen in zijn verantwoordelijkheid." Lieven Vanbelleghem ziet het als burgemeester zitten. "Er is maar één weg: die vooruit."(pco)