Er waren onvoldoende stoelen om het opgekomen publiek elk een zitje te geven. Johan Vannoote (N-VA) kon de installatievergadering niet bijwonen wegens ziekte. Tope 8920 had enkele weken geleden nog een hertelling van de stemmen gevraagd. Die vraag werd door de raad voor verkiezingbetwisting ontvankelijk verklaard, maar ongegrond. Toen de stemmen geteld werden voor de twee vertegenwoordigers in de politieraad trad Laurent Hoornaert (Tope 8920) op als getuige. Dat ontlokte bij Robert Barthier (N-VA) de reactie: 'kijk maar of de stemmen geldig zijn.' Christoph Deraeve (CD&V) haalde negen stemmen, Peter Vantomme (N-VA) zes en Koen Bentein (Tope 8920) twee. Christoph Deraeve en Peter Vantomme gaan naar de politieraad. In de kandidatenlijst had N-VA ook Johan Vannoote als opvolger voorgedragen voor het zitje in de politieraad. Koen Bentein (Tope 8920) vroeg zich af of het wel verstandig is om geen opvolger aan te duiden voor Peter Vantomme. "Er kan nog een nieuwe aanduiding gebeuren", liet Dominique Cool noteren.
...