Het Westhoekoverleg, het overlegplatform van de burgemeesters van de Westhoek, kwam voor het eerst bijeen in zijn vernieuwde samenstelling. Op het burgemeestersoverleg werden vijf nieuwe gezichten verwelkomd: Emmily Talpe (burgemeester Ieper), Bram Degrieck (burgemeester De Panne), Lieven Vanbelleghem (burgemeester Langemark-Poelkapelle), Karolien Damman (burgemeester Kortem...

Het Westhoekoverleg, het overlegplatform van de burgemeesters van de Westhoek, kwam voor het eerst bijeen in zijn vernieuwde samenstelling. Op het burgemeestersoverleg werden vijf nieuwe gezichten verwelkomd: Emmily Talpe (burgemeester Ieper), Bram Degrieck (burgemeester De Panne), Lieven Vanbelleghem (burgemeester Langemark-Poelkapelle), Karolien Damman (burgemeester Kortemark). Het vijfde 'nieuwe' gezicht is voormalig voorzitter van Westhoekoverleg Joris Hindryckx (burgemeester Houthulst), die zich moest verontschuldigen.Voor het eerst in lange tijd schoven er terug twee 'streekgedeputeerden' mee aan de vergadertafel: Sabien Lahaye-Battheu en Jurgen Vanlerberghe. Het is immers een gebruik in de schoot van het Westhoekoverleg om de provinciale gedeputeerden die afkomstig zijn uit de Westhoek mee uit te nodigen op het Westhoekoverleg.Diverse punten stonden op de agenda: een evaluatie van het eerste werkingsjaar '1 gezin, 1 plan' omtrent de verbeterde toeleiding van jongeren tot de hulpverlening, een evaluatie van het eerste werkingsjaar 'wijk-werken', de opvolger van 'pwa' die sinds 2018 op Westhoekniveau georganiseerd wordt, en de verdere uitbouw van 'uitpas Westhoek' in de regio.De vergadering ging echter van start met de nieuwe samenstelling van het dagelijks bestuur en de aanduiding van de voorzitter. Christof Dejaegher (burgemeester Poperinge) keert terug als voorzitter en zal in het dagelijks bestuur bijgestaan worden door Lode Morlion (burgemeester Lo-Reninge), Geert Vanden Broucke (burgemeester Nieuwpoort) en Emmily Talpe (burgemeester Ieper). Voor deze vernieuwde samenstelling werd rekening gehouden met de regionale spreiding, het evenwicht tussen grote, kleine en kustgemeenten en de partijpolitieke evenwichten in de schoot van het Westhoekoverleg. Na drie jaar zal Emmily Talpe Christof Dejaegher opvolgen als voorzitter van Westhoekoverleg.(TOGH)