Open Ieper, SP.A en N-VA hadden op de avond van de verkiezingen een bestuursovereenkomst bereikt en nu zijn ook de nieuwe leden van het schepencollege bekend. Zoals reeds bekend levert Open Ieper met Emmily Talpe de burgemeester. Partijgenoten Patrick Benoot en Diego Desmadryl worden schepen, Ann-Sophie Himpe wordt voorzitter van de gemeenteraad. SP.A krijgt met Philip Bolle de eerste schepen in het toekomstig college, hij wordt daarin vergezeld door Valentijn Despeghel en Ives Goudeseune.
...

Open Ieper, SP.A en N-VA hadden op de avond van de verkiezingen een bestuursovereenkomst bereikt en nu zijn ook de nieuwe leden van het schepencollege bekend. Zoals reeds bekend levert Open Ieper met Emmily Talpe de burgemeester. Partijgenoten Patrick Benoot en Diego Desmadryl worden schepen, Ann-Sophie Himpe wordt voorzitter van de gemeenteraad. SP.A krijgt met Philip Bolle de eerste schepen in het toekomstig college, hij wordt daarin vergezeld door Valentijn Despeghel en Ives Goudeseune.Voor N-VA zullen Eva Ryde en Dimitry Soenen zetelen in het college. Dimitry is eerste opvolger van Jan Vercammen die zijn mandaat in de gemeenteraad zoals eerder al aangekondigd niet opneemt.Toekomstig burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper): "De Ieperse kiezer koos op 14 oktober voor verandering, en met dit nieuwe team willen we dan ook krachtig gehoor geven aan dat signaal. Momenteel werken we aan een doordacht bestuursakkoord met de krachtlijnen voor de komende bestuursperiode. Maar wij hebben de waarheid niet in pacht, en willen dan ook volop inzetten op inspraak van de burger. Ik reik ook de hand naar alle andere politieke partijen om constructief samen te werken aan de toekomst van onze stad. "Toekomstig eerste schepen Philip Bolle (SP.A) vult aan: "De Ieperling heeft op de verkiezingsdag duidelijk aangegeven geen boodschap te hebben aan ruzie en gestook. Van het stadsbestuur wordt verwacht dat het eendrachtig de belangen van de inwoners en de stad behartigt en dat is precies wat we gaan doen. Met oog voor de kleine noden en ergernissen van de bewoners en de grote belangen die de toekomst van de stad en onze dorpen bepalen. Deze dankbare taak en uitdaging nemen we met beide handen aan."Schepen Eva Ryde (N-VA) sluit af: "We zijn enthousiast over de positieve energie en hoge motivatie in deze gloednieuwe ploeg. De opgedane bestuurservaring brengen we graag mee aan tafel, om frisse ideeën en voorstellen concrete vorm te geven. Samen staan we klaar om de uitdagingen van groot-Ieper aan te gaan, in goed overleg met alle partijen en elke buurt."De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad zal plaatsvinden op 7 januari. Ook de bevoegdheden zijn bekend. Emmily Talpe neemt er naast algemene burgemeestersfuncties zoals veiligheid ook verkeer en mobiliteit bij. Patrick Benoot mag zich de nieuwe sportschepen noemen en wordt verantwoordelijk voor het personeel. Zelfstandige Diego Desmadryl krijgt economie en toerisme op zijn brood.Philip Bolle neemt een groot deel van de taken over van Dominique Dehaene: ruimtelijke planning en wonen. Ives Goudeseune mag de jubilarissen gaan feliciteren als schepen van bevolking, terwijl Valentijn Despeghel het aanspreekpunt wordt voor milieu, dierenwelzijn en cultuur.Eva Ryde krijgt de sleutels van de Ieperse schatkist in handen als schepen van financiën. Dimitry Soenen ten slotte mag jeugd, musea, digitalisering en smart city op zijn naamkaartje schrijven.