Het zonecollege vormt het dagelijks bestuur van de hulpverleningszone en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij alle brandweerposten van de zone. Het zonecollege is samengesteld...