“Elke week naar evenement”

Januari is traditioneel de maand van de nieuwjaarsrecepties. De Meense burgemeester Martine Fournier houdt eraan om op een aantal aanwezig te zijn. “Al probeer ik het hele jaar daar wekelijks aanwezig te zijn op evenementen in de stad”, stelt ze. “Ik vind dat trouwens een meerwaarde voor mijn ambtsbeleving.”

Martine Fournier op de nieuwjaarsreceptie van het Rode Kruis. Hier klinkt ze met Dirk Vandoolaeghe, Germain Vanhautte en Regine Schockaert. (Foto MPM)

Dit artikel maakt deel uit van ons Dossier ‘De Receptiekampioen’.

De voorbije weken organiseerden heel wat verenigingen een nieuwjaarsreceptie. Op die feestelijke bijeenkomsten tekenen steevast een resem gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeesters present. Al helemaal in een jaar waarin er gemeente- en provincieraadsverkiezingen plaatsvinden. Al is die bewuste veertiende oktober geen aanzet voor Martine Fournier (CD&V), burgemeester van Menen, om van de ene nieuwjaarsreceptie naar de andere te hollen.

“Ik probeer eigenlijk het hele jaar door, zeg maar wekelijks, aanwezig te zijn op allerhande evenementen die in mijn stad plaatsvinden”, reageert ze. “Dit zijn met andere woorden niet enkel de bekende nieuwjaarsrecepties in januari, maar ook openingsmomenten, voordrachten of andere festiviteiten die door en voor Menenaars worden georganiseerd. Dit verkiezingsjaar betekent voor mij dus niet onmiddellijk een bijsturing van mijn aanwezigheden, gezien ik er standaard intensief aan probeer deel te nemen.”

Bereikbaarheid

“Het is wel leuk om nieuwjaarsrecepties te bezoeken, want ze zijn heel divers qua organisatie. Op de ene receptie ontmoet je de veiligheids- en hulpdiensten, op een andere bedrijfsleiders, nog andere worden op poten gezet door sportclubs, socioculturele verenigingen, onderwijsinstellingen en jeugdverenigingen, enzovoort.”

“Beleid vanuit een ivoren toren is niet succesvol of kwalitatief”

Martine Fournier vindt het belangrijk om op evenementen met de inwoners te spreken. “Als burgemeester wil je je stad en inwoners natuurlijk goed kennen. In die optiek vormt het uiteenlopende aanbod aan festiviteiten het hele jaar door een ideale ontmoetingsplaats. Ik kom er rechtstreeks in contact met de inwoners en houd ook zo de vinger aan de pols met betrekking tot het gevoerde beleid.”

“Beleid voeren vanuit een ivoren toren, zonder in direct contact te staan met je inwoners lijkt me overigens weinig succesvol noch kwalitatief. Ik zie mijn aanwezigheid op zowel kleinschalige als grotere evenementen als een echte meerwaarde voor mijn ambtsbeleving. Ik wil een bereikbare, toegankelijke burgemeester zijn voor alle inwoners van de stad Menen en mijn aanwezigheid op dergelijke evenementen maakt dit volgens mij ook duidelijk.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.