Elke Bredenaar krijgt bon van tien euro van gemeentebestuur

Met #gekochtinBredene lanceert het geeentebestuur een nieuwe, unieke actie, die in het kader van de voorstelling van het relanceplan voorgesteld werd. © MM
Redactie KW

Burgemeester Steve Vandenberghe heeft dinsdagmiddag het relanceplan voorgesteld waarmee hij eind juni naar de gemeenteraad trekt. Zo krijgt elke inwoner een bon van 10 euro en voor het zorgpersoneel ligt een cheque van honderd euro klaar.

“De coronacrisis heeft bij de sociaal zwakkeren en onze ondernemers financieel diepe wonden geslagen. We beslisten eerder om 500.000 euro aan relancemiddelen te reserveren en hebben nu een voorstel klaar, dat nog kan bijgestuurd worden, maar de grote lijnen toch al uitzet.”

Burgemeester Steve Vandenberghe (sp.a) prijst zich gelukkig dat zijn bestuur de voorbije jaren een gezond financieel beleid heeft gevoerd. “We kregen soms het verwijt dat we budgettair te streng in de leer waren, maar door deze aanpak kan onze gemeente vandaag financieel tegen een stootje.”

“Meer zelfs, we zullen ons meerjarenplan weliswaar moeten aanpassen, maar de grote projecten, zoals het nieuwe zwembad en de uitbreiding van het gemeentehuis, zullen niet sneuvelen. Onze gemeentekas kan 500.000 à 700.000 euro aan relancemaatregelen aan. Dat is een geruststelling.”

Cheques van 10 en 100 euro

Toch zal de geldkraan niet eindeloos open blijven staan. “We willen enerzijds onze lokale handelaars helpen en ook de sociaal zwakkeren moeten een prioriteit worden. Maar wie als tweedeverblijver een tegemoetkoming vraagt, zal van een kale reis thuis komen. We moeten keuzes maken.”

Het gemeentebestuur wil daarom in eerste instantie elke Bredenaar een bon van 10 euro geven om te spenderen bij de lokale handelaars.

“Daarnaast stellen we voor om het zorgpersoneel van wzc Jacky Maes een lokale handelaarscheque van 100 euro aan te bieden, als blijk van waardering voor hun inspanningen de voorbije maanden. Samen met eerdere acties injecteren we op die manier bijna 300.000 euro in de lokale economie.”

Lagere inkomsten uit personenbelasting

De sp.a/CD&V-meerderheid wil verder ook de terrasbelasting, goed voor 20.000 euro per jaar, kwijtschelden en een vrijstelling geven op de strandconcessie voor de beachbars, goed voor 16.685 euro.

“Tel daarbij onder meer nog de vrijstelling van de belasting op de weekmarkt (21.000 euro) en de latere start van het betalend parkeren (goed voor 90.000 euro) en je komt aan een half miljoen euro aan maatregelen“, voegt financiënschepen Eddy Gryson toe.

Gryson merkt op dat de gemeente zelf straks ook heel wat minder op de rekening zal krijgen. “De inkomsten uit de personenbelastingen zullen veel lager uitvallen dan gebudgetteerd. Volgens een ruwe schatting zou dit ons de volgende twee jaar 500.000 euro kosten. En zo zijn er nog tal van ontvangsten die we straks zullen mislopen.”

Sociale correctie?

Daartegenover staat wel een reeks uitgaven, die de gemeente niet moet doen. “Denk maar aan de afgelaste activiteiten in het MEC Staf Versluys. Maar daarnaast kunnen we dan weer niet rond de extra sociale uitgaven. Twintig inwoners vroeger sinds het begin van de crisis een leefloon aan. Dat is voor de gemeente een ongekend aantal.”

“Dit brengt ons weer bij het tegoed dat we elke Bredenaar willen geven. Moeten we iedere Bredenaar diezelfde 10 euro geven of passen we een sociale correctie toe? En zo ja, hoe doen we dat? Heeft een gezin met een inkomen van 5.000 euro evenveel nood aan die 10 euro als een leefloner?”, vraagt de burgemeester zich af.

“Hoe je het ook bekijkt, de mindere uitgaven zullen helaas nooit opwegen tegen de grotere uitgaven en mindere inkomsten. We zullen dus zoals gezegd keuzes moeten maken. Maar we zullen dat doen met de inbreng van de volledige gemeenteraad. We betrekken daar de oppositie graag bij. Goeie ideeën zijn altijd welkom.”

Het gemeentebestuur wil de gemeenteraad van 30 juni gebruiken om alle voorstellen, van meerderheid en oppositie, nog eens af te toetsen. “Op de extra zitting van 17 juli moeten dan knopen doorgehakt worden. Dan kan het relanceplan definitief in actie treden.”

(MM)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten