Eerder al had Annick Lambrecht de 'middeleeuwse toestanden' in het penitentiair complex in Sint-Andries aangeklaagd: "De toestand in de Brugse gevangenis is schrijnend. Een grondige renovatie dringt zich op. Bovendien kan het personeel niet voorzien in de basisbehoeften van de gedetineerden.
...

Eerder al had Annick Lambrecht de 'middeleeuwse toestanden' in het penitentiair complex in Sint-Andries aangeklaagd: "De toestand in de Brugse gevangenis is schrijnend. Een grondige renovatie dringt zich op. Bovendien kan het personeel niet voorzien in de basisbehoeften van de gedetineerden.Eerder al kwam het ACV Openbare Diensten onlangs met een gelijkaardige, harde boodschap naar buiten. Volgens de vakbond is het lijstje met herstellingswerken ellenlang. Er zouden maar liefst 86 dringende reparaties nodig zijn in de gevangenis. In sommige gevallen gaat het om kleine herstellingen, maar andere zijn behoorlijk ernstig.Geen eten"In de keuken zou nagenoeg niets meer werken, waardoor er ook geen eten meer kan worden bereid in de gevangenis", stelkt Annick Lambrecht. "Resultaat zijn serieuze meerkosten omdat er beroep wordt gedaan op een externe firma, kleinere porties en bijgevolg ook wrevel bij de gedetineerden. Ook de industriële wasserij, waar de was voor drie gevangenissen wordt gedaan, heeft haar beste tijd gehad. Ook hiervoor wordt beroep gedaan op een externe firma. Die brengt de natte kleding in dozen naar de gevangenis om er te drogen, wat uiteraard vragen doet rijzen inzake hygiëne. Tot slot zou uit onderzoek zijn gebleken dat ook de riolering dringend aan vernieuwing toe is."Bezoek ter plaatseJustitieminister Koen Geens heeft inmiddels ter plaatse poolshoogte genomen. Hij ging op bezoek in de Brugse gevangenis. Zijn conclusie luidt als volgt: "Ik heb kunnen vaststellen dat deze inrichting, ondanks de relatief recente bouwdatum, al ernstige gebreken kent. De problemen worden op regelmatige tijdstippen besproken door de bevoegde diensten van het gevangeniswezen en de Regie der Gebouwen.""Er werden reeds renovatiewerken uitgevoerd of ze staan gepland. Ik geef een aantal voorbeelden. Weldra start de renovatie van de hoofdriolering, ten belope van 1,8 miljoen euro inclusief btw. De vervanging van alle elektrisch aangedreven poorten, ten belope van 5,8 miljoen euro, moet klaar zijn tegen augustus 2019. De vernieuwing van een deel van de douches wordt voortgezet in 2019. De problemen in de wasserij worden in 2019 aangepakt, door de geplande aankoop van nieuwe toestellen."TotaalrenovatieKoen Geens lanceert dit jaar ook een studieopdracht voor de totaalrenovatie van de waterinstallatie en de buitenaanleg, zoals de wandelingen en de omheiningen. "Ten slotte zullen nog dit jaar de nodige aanpassingswerken in de keuken worden uitgevoerd. Gelet op de grootte van de inrichting en de complexiteit van het gebouw, hangt aan elke herstelling en verbetering een serieus kostenplaatje. De financiële en personele middelen bij de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie zijn beperkt, maar er zijn heel wat werken aan de gang", aldus de Jusitieminister.