Eindelijk doorbraak in de bescherming van de historische poldergraslanden

Jos Remaut

De Vlaamse regering bereikte vannamiddag een akkoord in dit bijzonder netelige dossier dat al meer dan twintig jaar aansleept. Van de 12.000 hectare waardevolle kustpoldergraslanden zullen er 8.000 bescherming krijgen.

Vlak achter de kust liggen een aantal historische poldergraslanden. Die hebben een ecologisch belang en vaak ook een bepaalde toeristische en landschappelijke waarde. Maar als die graslanden niet beschermd worden, kunnen ze omgeploegd en gescheurd worden. Op die manier lopen de graslanden vaak onherstelbare schade op.

Al jaren wordt een oplossing in het vooruitzicht gesteld, maar omdat het dossier op het gevoelige snijvlak ligt van natuur- en landbouwbelangen, bleef een akkoord uit en zorgde het dossier af en toe voor politieke spanningen.

Zo ook nog tijdens de huidige bestuursperiode van de Vlaamse regering, waar de landbouwvleugel binnen CD&V wat op de rem ging staan, daar waar N-VA pro was. Het item, waar de notoire N-VA’ers Jan Loones en Wilfried Vandaele grote pleitbezorgers van zijn, werd immers in ultimo uitdrukkelijk opgenomen in het verkiezingsprogramma van N-VA.

Meer dan 2.400 bezwaren

Vorig jaar werden 12.000 hectare aan poldergraslanden in kaart gebracht en aan een openbaar onderzoek onderworpen. Er werden daarbij 2.411 bezwaren ingediend.

De Vlaamse regering heeft nu de knoop doorgehakt. Er zal voor ongeveer 8.000 hectare aan graslanden beschermd worden. Dat zal deels gebeuren via het natuurdecreet, maar ook deels via het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Door die bescherming zullen de graslanden niet meer omgeploegd mogen worden.

Een aantal gebieden vallen buiten de bescherming, zoals bijvoorbeeld huiskavels, percelen die in de onmiddellijke omgeving van de woning of de bedrijfszetel van de landbouwer liggen.

De beschermingsmaatregelen worden nu omgezet in een definitieve kaart. De nieuwe regelgeving zal in september voor principiële goedkeuring aan de Vlaamse regering wordt voorgelegd.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten