In de Ieperstraat is er ruimte voor een grote winkel, 18 appartementen en 2 woningen. Op het Vroonhof komen er 94 appartementen. Er zijn 129 parkeerplaatsen voorzien, waarvan 20 bovengronds. Een wandel- en fietsverbinding verbindt de Ieperstraat met het Rekhof. De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan de zaak van de wegen en de inrichting van de wegenis zoals aangegeven in het technisch dossier.

Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) vond de voorziene verbinding tussen de Ieperstraat en het Vroonhof een meerwaarde. "Maar we hebben wel onze vragen bij de echte wildgroei aan appartementen in Poperinge. Graag kregen we eens een toelichting over de visie van het stadsbestuur hieromtrent", aldus Battheu, hierin bijgetreden door Alex Colpaert (Groen), die stelde dat er niet genoeg groen voorzien was.

Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Wij stemmen hier alleen over het wegentracé, los van de verkavelingvergunning. Zeer veel mensen zullen tevreden zijn met de opruiming van dat stadskanker, met die vervallen huizen in de Ieperstraat. Er was trouwens slechts één bezwaarschrift. Maar daar kan ik hier niet op ingaan, anders riskeren we procedurefouten en kosten voor de belastingbetaler. Er is per wooneenheid één standplaats (garage) voorzien. Het is onze ambitie om van de achterkant van de Ieperstraat een soort 'voorkant' te maken. Wat de wildgroei van appartementen betreft: wij kunnen toch onmogelijk zeggen tegen aanvragers dat ze geen bouwvergunning krijgen, omdat er al genoeg zijn! Bovendien staat Poperinge nog heel ver onder het Vlaams gemiddelde qua aantal appartementen. Maar voorlopig heb ik geen weet van nog nieuwe aanvragen. En Groen dringt steeds maar aan op inbreiding en meergezinswoningen in de stad. Voor hen is het nooit goed. Maar op de vernieuwde Vroonhofsite zal zeker voldoende groen voorzien worden."

(AHP-FT MD)

In de Ieperstraat is er ruimte voor een grote winkel, 18 appartementen en 2 woningen. Op het Vroonhof komen er 94 appartementen. Er zijn 129 parkeerplaatsen voorzien, waarvan 20 bovengronds. Een wandel- en fietsverbinding verbindt de Ieperstraat met het Rekhof. De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan de zaak van de wegen en de inrichting van de wegenis zoals aangegeven in het technisch dossier.Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) vond de voorziene verbinding tussen de Ieperstraat en het Vroonhof een meerwaarde. "Maar we hebben wel onze vragen bij de echte wildgroei aan appartementen in Poperinge. Graag kregen we eens een toelichting over de visie van het stadsbestuur hieromtrent", aldus Battheu, hierin bijgetreden door Alex Colpaert (Groen), die stelde dat er niet genoeg groen voorzien was.Burgemeester Christof Dejaegher (CD&V): "Wij stemmen hier alleen over het wegentracé, los van de verkavelingvergunning. Zeer veel mensen zullen tevreden zijn met de opruiming van dat stadskanker, met die vervallen huizen in de Ieperstraat. Er was trouwens slechts één bezwaarschrift. Maar daar kan ik hier niet op ingaan, anders riskeren we procedurefouten en kosten voor de belastingbetaler. Er is per wooneenheid één standplaats (garage) voorzien. Het is onze ambitie om van de achterkant van de Ieperstraat een soort 'voorkant' te maken. Wat de wildgroei van appartementen betreft: wij kunnen toch onmogelijk zeggen tegen aanvragers dat ze geen bouwvergunning krijgen, omdat er al genoeg zijn! Bovendien staat Poperinge nog heel ver onder het Vlaams gemiddelde qua aantal appartementen. Maar voorlopig heb ik geen weet van nog nieuwe aanvragen. En Groen dringt steeds maar aan op inbreiding en meergezinswoningen in de stad. Voor hen is het nooit goed. Maar op de vernieuwde Vroonhofsite zal zeker voldoende groen voorzien worden." (AHP-FT MD)