Hoe kijk je terug op een jaar burgemeesterschap?

"Ik heb me enorm geamuseerd. Dit jaar was een verrijking, ik stond op een heel andere manier tussen de mensen. Ik werd geconfronteerd met heel wat tegenstellingen in onze gemeenschap waar ik in de vorige legislatuur niet of minder mee te maken kreeg. Dat doet me meer nadenken over de problemen die zich stellen achter iedere Meense voordeur. Ik kan niet altijd loslaten. Hoewel ik nooit een grote slaper ben geweest, is het niet altijd evident om sommige problematieken van me af te zetten."
...

"Ik heb me enorm geamuseerd. Dit jaar was een verrijking, ik stond op een heel andere manier tussen de mensen. Ik werd geconfronteerd met heel wat tegenstellingen in onze gemeenschap waar ik in de vorige legislatuur niet of minder mee te maken kreeg. Dat doet me meer nadenken over de problemen die zich stellen achter iedere Meense voordeur. Ik kan niet altijd loslaten. Hoewel ik nooit een grote slaper ben geweest, is het niet altijd evident om sommige problematieken van me af te zetten.""We zitten met een heel goede ploeg die zijn verantwoordelijkheden neemt. Als burgemeester komt het erop neer om veel vertrouwen te hebben in de mensen rondom je. Ik treed op als coach. De essentie is dat we met elkaar babbelen, blijven communiceren. We besturen met drie partijen, Open VLD, SP.A en N-VA. Ik stel met plezier vast dat de perikelen die zich op nationaal vlak afspelen geen invloed hebben op de verstandhouding. Dat is misschien zelfs het sterke punt van onze coalitie. We leggen de partijpolitiek naast ons neer en gaan resoluut voor Menen. We kunnen vrank en vrij met elkaar overleggen. Iedereen mag scoren binnen het team, iedereen krijgt de gelegenheid om in de spotlights te staan.""Ik heb daar geen behoefte aan. Voor mij mag iedereen op de eerste rij staan, ik merk trouwens geen persoonlijke ambities binnen het team. Anderzijds moet je als leider voor het peloton staan, in die zin dat ik heel aanspreekbaar ben. Als burgemeester ben je 24 op 24 uur bereikbaar. Voor een brand of voor een stoeptegel die los ligt. Ik los niet alle problemen op, die worden gekanaliseerd naar de schepen in kwestie.""Het concept Team8930 is ontstaan om precies de problemen die partijpolitiek met zich meebrengen, te vermijden. De deputatie heeft beslist dat we niet langer die naam mogen gebruiken op officiële kanalen van de stad. Ik begrijp dat. Maar leg mij eens uit wat het verschil is met vorige legislatuur? Daar stonden op de officiële documenten de namen van Open VLD, N-VA en CD&V. We promoten de samenhorigheid van het team heel sterk, dat is mijn betrachting. Zo gaan we na het schepencollege telkens samen iets eten, op eigen kosten.""Het is de bedoeling dat zij een deel van het werk van ons overnemen en op zoek gaan naar extra subsidies. In 2019 ging veel aandacht naar het opstellen van de meerjarenplanning. Het is nu al duidelijk dat de medewerkers heel wat dossiers beheersen en de schepenen daarin steunen. Vergeet ook niet dat er in het verleden ook een kabinetsmedewerker was. Of die op de juiste manier werd ingezet, is een andere vraag. Mijn kabinetsmedewerker werkt aan de dossiers van Menen en niets meer dan dat.""We hebben zeer veel gerealiseerd: de afbraak van huizen in de Rijselstraat, de afbraak van het schooltje in Lauwe, de vipruimte van de volleybal. Een aantal projecten uit de vorige legislatuur zijn af of zo goed als af. Dit was een overgangsjaar, de uitdagingen komen er nu aan.""Deze legislatuur zijn de Leiewerken het thema. De afbraak begint dit jaar. Die werken kunnen een enorme boost geven aan Menen. Een nieuw Menen kan zorgen voor een netter Menen en een veiliger Menen. Het een brengt vaak het ander mee. We investeren ook in cultuur. De programmatie van cc De Steiger, een eigen programma voor het nieuwe cc in Lauwe, de Sint-Franciscuskerk... We zijn ervan overtuigd dat cultuur de verzuring kan tegengaan en ook mensen samenbrengt. We maken er werk van om cultuur toegankelijker te maken voor de Meense bevolking.""Dat klopt. We hebben een veiligheidscoördinator aangesteld die de verbinding maakt tussen burgerzaken en de politie. De gemeenschapswachten krijgen steun van wijkagenten, zodat we onder meer opnieuw weten wie in onze stad woont. We willen meer aanwezigheid op straat. De gemeenschapswachten moeten meer in het straatbeeld te zien zijn. Er zijn nog misdrijven, maar de zware grenscriminaliteit is toch een stuk verminderd. Het is de bedoeling dat we GAS-boetes zelf afhandelen, nu gebeurt dat nog in Kortrijk. Zo kunnen we de kleine criminaliteit gerichter aanpakken. Is het niet zinvoller om wie een klein crimineel feit pleegt eerste eens bij de burgemeester uit te nodigen? Om er een gesprek mee te voeren eerder dan een geldboete te geven? Om dat samen met zijn ouders te doen als het een minderjarige is? Je kan heel veel oplossen met een gesprek.""Ik ben inderdaad overal en altijd aanspreekbaar. De tijd die ik met kinderen en kleinkinderen kan doorbrengen, is beperkt. Daarom probeer ik dat te compenseren tijdens de vakanties. Het is ook goed dat mijn vriendin heel actief leeft. Stel dat er iemand thuis voortdurend op je zit te wachten tot je thuiskomt, dat is moeilijk te rijmen met het ambt van burgemeester. Ik ben burgemeester van 34.000 Menenaars, er is niet veel ruimte voor andere zaken.""Het is een vorm van respect voor de jubilarissen, vind ik. Ik hoor er vaak prachtige levensverhalen. Het is de aangename kant van de burgemeesterssjerp. Er is ook de keerzijde, bijvoorbeeld de verhalen van families die hun hebben en houden verloren hebben in een brand. Of de contacten met inwoners die in armoede leven. Op dezelfde dag word je geconfronteerd met zowel heel eenvoudige als grote menselijke problemen. Wat me ergert zijn reacties op sociale media, van mensen die hun frustraties onmiddellijk uitspuwen. De verzuring en het individualisme vormt een zeer groot probleem. Daarom plaats ik ook positieve zaken op Facebook, er is al genoeg negativisme."