Naar aanleiding van de Monteberg Rally moest een speciaal politiereglement goedgekeurd worden. Nancy Six (Vlaams Belang) had het moeilijk met de bepaling dat de verkoop van drank in blik verboden wordt en het bezit en gebruik vermeden wordt. "Dat men de verkoop van bierblikjes aan banden legt, kunnen we nog aanvaarden, maar het bezit en gebruik is moeilijker te verbieden. Tot hoe ver reikt de ...

Naar aanleiding van de Monteberg Rally moest een speciaal politiereglement goedgekeurd worden. Nancy Six (Vlaams Belang) had het moeilijk met de bepaling dat de verkoop van drank in blik verboden wordt en het bezit en gebruik vermeden wordt. "Dat men de verkoop van bierblikjes aan banden legt, kunnen we nog aanvaarden, maar het bezit en gebruik is moeilijker te verbieden. Tot hoe ver reikt de omgeving? Sommige mensen komen van verder en hebben hun frigobox mee. Hoe kunnen zij weten dat er een verbod geldt? Zal dat verbod ook doorgetrokken worden naar andere evenementen, denk maar aan wielerwedstrijden?"Groen greep het agendapunt aan om opnieuw te pleiten voor een overkoepelend evenementencharter. "Met de nieuwe bestuursperiode lijkt ons dit nu het perfecte moment om zo'n overkoepelend reglement te schrijven en te kijken wat er kan gebeuren op het vlak van duurzaamheid", zei Jordy Sabels (Groen). "Op de politieraad werd er trouwens gesproken over een overkoepelend reglement voor alle rally's. Hoe zal dat eruitzien?""Ik heb hard gehamerd op een uniform reglement voor heel het parcours", antwoordde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). "Dat zal ook zo zijn voor de rally van juni. Dit reglement is een goede zaak voor de politiediensten, die in het verleden soms een ander reglement moesten handhaven in een andere gemeente. Absurd. We kregen signalen uit landbouwmiddens dat de blikjes schade aanbrengen aan machines en dieren ernstig verwonden. We beseffen dat het vooral een sensibiliserende maatregel is. Het is dus niet de bedoeling om iedereen te vervolgen."Jordy Sabels (Groen) vroeg concreet of overtreders een GAS-boete zullen krijgen. "Als er blikjes verkocht worden, dan kunnen er GAS-boetes volgen. Op die manier zullen er al heel wat blikjes in onze velden voorkomen. Als de politie mensen met blikjes ziet, dan zullen ze vragen dat ze de blikjes afgeven. Het is niet de bedoeling om een hetze te creëren", repliceerde burgemeester Emmily Talpe.(TOGH)