Het studiebureau had een uitvoeringstermijn van 205 kalenderdagen voorzien. Het zijn er uiteindelijk 571 geworden.
...

Het studiebureau had een uitvoeringstermijn van 205 kalenderdagen voorzien. Het zijn er uiteindelijk 571 geworden.De aannemer werd in juni vorig jaar na de voltooiing van de werken door de gemeente in gebreke gesteld. Begin oktober ontving de gemeente op haar beurt een aangetekend schrijven van de aannemer met een motivatie van de termijnoverschrijding. In diezelfde brief eiste de aannemer van de gemeente een schadevergoeding voor het omzetverlies dat hij had geleden door het niet tijdig verplaatsen van de nutsleidingen, door de wijzigingen in de plannen. In oktober was er dan een overleg waarbij alle partijen overeenkwamen om het geschil te beëindigen en over te gaan tot een dading van 4.000 euro zodat het niet komt tot een procedure voor de rechtbank. Het schepencollege heeft het voorstel van een dading evenwel geweigerd. "De aannemer had in kalenderdagen een vertraging van meer dan een jaar", aldus burgemeester Ward Vergote (Visie). "Een jaar aan een stuk zaten de inwoners van Slypskapelle in het stof en de miserie. Naast het leed was er ook schade. We hebben een advocaat aangesteld.""De procedure kan mogelijks nog een aantal jaren duren", aldus fractieleider Ward Gillis (PRO). "Het niet aanvaarden van een dading is een risico want als de gemeente in het ongelijk wordt gesteld, dan kan dat 350.000 euro kosten op kap van de belastingbetaler.""Krijgen we van de rechter gelijk, dan gaan we de financiële middelen die we recupereren investeren in Slypskapelle", geeft de burgemeester aan. Het schepencollege is overtuigd van zijn gelijk. "De aannemer heeft het aantal werkdagen duidelijk overschreden", aldus schepen van Openbare Werken Geert Vanthuyne (Visie). "We zijn als gemeente nergens in de fout gegaan. De werken werden opgeschort omdat de aannemers in opdracht van de nutsmaatschappijen niet opdaagden." (EDB)