Dirk Demeurie (61) stond eind de jaren tachtig samen met Janneke Verbrugge, Rita Joseph, Geert Parmentier en Kris Christiaens aan de wieg van de toenmalige Volksunie. Hij startte zijn actieve loopbaan in het onderwijs, trok enkele jaren naar Brussel om op kabinetten van VU-ministers te werken, deed aan politieke volwassenvorming en was bijna 25 jaar directeur van het Museum aan de IJzer in Diksmuide.
...

Dirk Demeurie (61) stond eind de jaren tachtig samen met Janneke Verbrugge, Rita Joseph, Geert Parmentier en Kris Christiaens aan de wieg van de toenmalige Volksunie. Hij startte zijn actieve loopbaan in het onderwijs, trok enkele jaren naar Brussel om op kabinetten van VU-ministers te werken, deed aan politieke volwassenvorming en was bijna 25 jaar directeur van het Museum aan de IJzer in Diksmuide."Het worden misschien 'historische' verkiezingen en verliest de CD&V voor het eerst in zijn bestaan de absolute meerderheid", stelt Dirk Demeurie. "Het zouden ook wel eens de 'laatste' verkiezingen kunnen zijn voor Deerlijk als zelfstandige gemeente, want de druk voor een fusie zal de komende jaren enkel maar toenemen. Beide elementen deden mij besluiten om deel te nemen. Samen met N-VA wil ik mee helpen beslissen wie de nieuwe coalitie zal uitmaken, hoe Deerlijk in de toekomst zal bestuurd worden en hoe - in samenspraak met de bevolking - een mogelijke fusie zal evolueren."Heel binnenkort maakt de N-VA nog andere namen bekend. "De samenstelling van de lijst is dermate dat verschillende jongeren op de lijst zeker hun man/vrouw zullen staan om de jongeren een 'stem' te geven bij de opmaak van het programma. Het is de N-VA echt om 'inhoud' te doen en minder om de 'verpakking' en dat geldt voor alle kandidaten", aldus nog Dirk Demeurie. "De grote lijnen van ons programma zullen uiteraard aansluiten bij het nationaal programma. N-VA wil eerst een grondige studie doen van de financiële mogelijkheden, een SWOT-analyse van de sterktes, zwaktes, mogelijkheden en bedreigingen. Wij willen samen met de andere partijen de begroting post per post overlopen. Door structurele 'fouten' in het verleden ontspoorde het budget volledig.""Het kan niet anders dat - zonder extra belastingen - door het verschuiven van accenten op sommige vlakken besparingen mogelijk zijn om op andere plaatsen te investeren en nieuwe accenten te leggen. Eén klein voorbeeldje is dat de N-VA graag de jeugd 'zijn' festival in een of andere vorm terug wil geven. De Deerlijkse jeugd verdient dit en er is ruimschoots voldoende lokaal talent. Financieel moet dit haalbaar zijn. Ook een centrummanager lijkt mij noodzakelijk om het ondernemerschap een nieuwe stimulans te geven en Deerlijk een moderne uitstraling te geven. En uiteraard verdienen ook mobiliteit, parkeerbeleid en verkeersveiligheid, seniorenbeleid en sociale eenzaamheid, om maar enkele punten te noemen, onze aandacht. Afbraakpolitiek is niet aan N-VA besteed. Wij zullen opbouwende voorstellen doen die we met zoveel mogelijk partijen willen overleggen en bespreken om een zo breed mogelijk draagvlak te hebben", besluit Dirk. (DRD)