Dirk De fauw en Pablo Annys worden mandatenkoningen

Pablo Annys en Dirk De fauw. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Tijdens de gemeenteraad van komende dinsdag moeten de politieke partijen de 180 bestuursmandaten in 60 verenigingen en intercommunales onder elkaar verdelen. De meeste en zwaarst wegende voorzittersmandaten gaan naar Dirk De fauw (CD&V) en Pablo Annys (SP.A), al horen die traditioneel bij hun functie van burgemeester en schepen van Sociale zaken.

De hoofdbrok van de gemeenteraadszitting van dinsdag 15 januari is gewijd aan de toewijziging van ongeveer 180 bestuursmandaten in 60 verenigingen en intercommunales aan de 47 gemeenteraadsleden. Dat zijn er sinds de invoering van de nieuwe gemeentewet een pak minder dan vroeger, omdat er in het verleden nogal wat kritiek kwam op een aantal lucratieve postjes bij intercommunales. Enkele verenigingen, zoals Imewo en TMWV, hebben het aantal bestuursmandaten drastisch beperkt. Nieuw is dat de gemeenteraadsleden nu ook bevoegd zijn voor de sociale materies en zij hun vertegenwoordigers zullen aanduiden in de tien verenigingen die gelinkt waren met het vroegere OCMW.

De verdeling van het aantal zitjes verloopt via een nogal ingewikkelde procedure, met als voornaamste maatstaf de verkiezingsresultaten van 14 oktober 2018. Maar ook de financiële vergoedingen spelen een rol. Ook gemeenteraadsleden zijn mensen en verkiezen liever een betaald mandaat boven een onbezoldigd zitje.

Het betekent uiteraard dat CD&V, de grote overwinnaar van de Brugse stembusslag, het merendeel van de mandaten krijgt. Al zijn natuurlijk ook een aantal bestuursfuncties inherent aan de bevoegdheidsdomeinen van burgemeester en schepenen.

Wie voorzitter wordt van al die verengingen en intercommunales, wordt pas na stemming door de geïnstalleerde raden van bestuur aangesteld. Maar gezien de politieke samenstelling van die raden, kan nu al met zekerheid gezegd worden wie de voorzitters zullen worden.

Voetbalstadion

Zo wordt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) de voorzitter van de Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen (MBZ), zeg maar het havenbestuur, want de stad Brugge heeft 99 procent van de aandelen van MBZ in handen. Daarnaast wordt hij lid van de raad van bestuur van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI).

Een niet onbelangrijk feit, want deze intercommunale is onder meer belast met de onteigening van landbouwgronden langs de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, met het oog op de ontwikkeling van extra bedrijventerreinen en de bouw van een nieuw voetbalstadion voor Club Brugge. Wellicht zal de stad Brugge eigenaar worden van die gronden en ze dan verhuren aan Club Brugge.

De oppositie wordt heel karig bedeeld. Onder Frank Van Acker was het beter Geert Van Tieghem (N-VA)

Geert Van Tieghem. (foto a-FP)
Geert Van Tieghem. (foto a-FP)

Dirk De fauw blijft voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo en partijgenoot Franky Demon zal voorzitter worden van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting. Een logische keuze, want laatstgenoemde is schepen van Huisvesting. Het betekent ook dat CD&V een stevige greep wil krijgen op de sociale huisvesting, in de optiek van haar verkiezingsbelofte om het wonen in Brugge betaalbaar te houden.

Milieuschepen Minou Esquenet zou dan weer de nieuwe voorzitter van afvalintercommunale IVBO worden.

Coalitiepartner SP.A moet een aantal mandaten inleveren omwille van de verkiezingsnederlaag én omdat Annick Lambrecht voorzitter van de gemeenteraad wilde blijven. Gezien de inkanteling van het OCMW in de stad Brugge, mag haar partijgenoot Pablo Annys zichzelf om diezelfde reden geen OCMW-voorzitter meer noemen. Ter elfder ure, na de gemeenteraadszitting van 2 januari, werd hem een nieuwe, officiële titel gegeven: schepen van Sociale Zaken, Werk en Economie. Vanuit die functie zal Pablo Annys voorzitter worden van de tien verenigingen die gelinkt zijn met het vroegere OCMW. Dat zijn onder andere Mintus, AZ Sint-Jan en kinderdagverblijf De Blauwe Lelie. Tegelijkertijd neemt Pablo Annys opnieuw een bestuursmandaat bij energie-intercommunale Imewo op.

Pascal Ennaert wordt fractieleider van SP.A in de gemeenteraad én voorzitter van de archeologische intercommunale Raakvlak.

Kritiek

Bij Open VLD, de derde coalitiepartner, wordt Jasper Pillen, die nog ruim twee jaar moet wachten op een schepenzitje, fractieleider én commissaris bij CEVI, het Centrum voor Informatica. Sandrine De Crom wordt voorzitter van een commissie en lid van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting. Jean-Marie De Plancke wordt lid van het bijzonder comité voor sociale zaken en samen met financiënschepen Mercedes Van Volcem vertegenwoordiger in de raad van bestuur van MBZ. Samen met Benedikte Bruggeman zal hij ook in Mintus zetelen, Benedikte gaat ook naar de raad van bestuur van het AZ Sint-Jan.

En de oppositie? “Die wordt zeer karig bedeeld”, zegt Geert Van Tieghem, fractieleider bij N-VA. “Zelfs ten tijde van burgemeester Fraak Van Acker was het beter: die liet tenminste oppositieraadslid Fernand Traen MBZ-voorzitter worden. Enkel als de gemeentewet het verplicht, zoals voor de vroegere OCMW-verenigingen, krijgen oppositieraadsleden een mandaat. Daarnaast mogen we onbezoldigd in vier stedelijke vzw’s zetelen, met name Brugge Plus, Het Entrepot, het Kenniscentrum en Meeting in Brugge. Alle betaalde mandaten worden netjes onder de monstercoalitie verdeeld. De grote verliezer is de democratie, want de toegewezen de mandaten zijn niet in verhouding tot de verkiezingsuitslag.”

Nieuwe algemeen directeur

Burgemeester Dirk De fauw noemt die kritiek niet echt correct. “We bieden de minderheidspartijen ook de mogelijkheid om als waarnemer namens de oppositie kandidaten voor te dragen voor verenigingen en intercommunales zoals IVBO, Imewo, IKWV, WVI enzovoort. Net zoals voor de kandidaten van de meerderheid, geldt ook hier dat de formele beslissing in het bestuur van de verenigingen en intercommunales zal genomen worden.”

Voorts op de agenda van de gemeenteraad: drie raadsleden, die vorige week verontschuldigd waren, leggen de eed af: Jean-Marie De Plancke (Open VLD), Charlotte Storme (Groen) en Florian De Leersnyder (SP.A), die Renaat Landuyt vervangt. Daarnaast wordt Colin Beheydt aangesteld als algemeen directeur van de stad. Hij was tot nu toe adjunct-stadssecretaris, maar scoorde het best in het examen voor de nieuwe functie en doet daarmee haasje-over met zijn vroegere baas, huidig stadssceretaris Johan Coens.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.