Shaireen Aftab werd in 2006 voor het eerst verkozen en zetelde sinds 2007 als eerste gemeenteraadslid van allochtone origine in Oostende. Maar veranderingen in haar persoonlijk leven maken dat ze haar politiek mandaat niet langer kan opnemen. "Ik heb altijd in Brussel gewerkt en dat was al een moeilijke combinatie. Maar daarnaast is mijn gezinssituatie ook aan verandering toe. Halfweg maart verwachten we een...

Shaireen Aftab werd in 2006 voor het eerst verkozen en zetelde sinds 2007 als eerste gemeenteraadslid van allochtone origine in Oostende. Maar veranderingen in haar persoonlijk leven maken dat ze haar politiek mandaat niet langer kan opnemen. "Ik heb altijd in Brussel gewerkt en dat was al een moeilijke combinatie. Maar daarnaast is mijn gezinssituatie ook aan verandering toe. Halfweg maart verwachten we een eerste kindje. Ik moet me tijdelijk laten vervangen tijdens mijn bevallingsverlof. Het leek me dan beter om in een structurele opvolging te voorzien."Niet meer op de lijstShaireen Aftab laat in het midden of ze al of niet in Oostende blijft wonen. "Oostende zal mij altijd nauw aan het hart liggen", zegt ze. "Het is mijn geboortestad en ik was hier de eerste verkozene van allochtone origine. Ik heb een super tijd gehad in de Oostendse politiek. De partij en Oostende zullen altijd op mijn inzet en mijn engagement blijven rekenen. Ik heb alle vertrouwen in het team van de SP.A."Shaireen Aftab is niet van plan om in 2018 nog op de lijst te gaan staan voor de gemeenteraadsverkiezingen in Oostende. Ze blijft wel voorzitter van het federaal migratiecentrum MYRIA en lid van het bestuur van het interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme. "Dat zijn mandaten van de federale overheid, die los staan van mijn mandaat in Oostende", legt ze uit. "En omdat ik daarvoor in Brussel moet zijn, is het makkelijker combineerbaar."ZandrockShaireen Aftab wordt opgevolgd door Didier Brissinck, intussen al tiende opvolger op de SP.A-lijst. Hij heeft een relatie en twee kinderen en werkt bij Proximus in Gent, waar hij het datanetwerk beheert. In zijn vrije tijd is Didier voorzitter van het Zandrock Festival in Zandvoorde en gaat hij vaak sporten, onder meer squash en fietsen. Hij werd in 2010 door de lezers van onze krant verkozen tot Krak van Oostende en stond in 2012 voor het eerst op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn interesse gaat uit naar jeugd, cultuur, sport en digitalisering.(HH)