Shaireen Aftab werd in 2006 voor het eerst verkozen en zetelde sinds 2007 als eerste gemeenteraadslid van allochtone origine in Oostende. Maar veranderingen in haar persoonlijk leven maken dat ze haar politiek mandaat niet langer kan opnemen. "Ik heb altijd in Brussel gewerkt en dat was al een moeilijke combinatie. Maar daarnaast is mijn gezinssituatie ook aan verandering toe. Halfweg maart verwachten we een...