Met name de vloot fregatten zou niet ingeperkt worden, maar zelfs uitgebreid. Dat meldt de VRT-redactie dinsdag.
...

Met name de vloot fregatten zou niet ingeperkt worden, maar zelfs uitgebreid. Dat meldt de VRT-redactie dinsdag.Het nieuws staat in een blauwdruk van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) over de toekomst van ons leger tot 2030. Opvallend daarbij is dat de minister niet enkel de twee huidige fregatten wil vervangen door meer moderne types, maar er bovendien nog een fregat wil bijkopen.In totaal zou onze vloot dan drie fregatten tellen en dat worden er in feite vier als je de Nederlandse vloot meerekent. Marine is namelijk het meest Europees geïntegreerde deel van ons leger door de zeer nauwe samenwerking met Nederland. Met een totaal van vier fregatten begin je internationaal op zee mee te spelen, luidt de logica dan.De voorbije maanden waren er ook binnen de meerderheid ideeën om het leger af te slanken en een aantal taken -zoals de marine- af te bouwen. Dat komt dus niet aan de orde in de blauwdruk van minister Vandeput.De minister is niet te spreken over het feit dat zijn blauwdruk is uitgelekt. Hij wil na de paasvakantie zijn strategische visie in detail voorleggen aan de regering en pas daarna wil hij de pers te woord staan over zijn plannen. Onlangs lekte ook al een nota van de legerstaf over de scenario's voor de toekomst uit.(BELGA)