https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Defensie investeert in site Schorreweide Oudenburg en renoveert gebouw en ontvangstmasten

Burgemeester Anthony Dumarey, schepen Romina Vanhooren en kamerlid Jasper Pillen kwamen de toekomst van het militaire domein Schorreweide toelichten.© LIN
Burgemeester Anthony Dumarey, schepen Romina Vanhooren en kamerlid Jasper Pillen kwamen de toekomst van het militaire domein Schorreweide toelichten.© LIN
Redactie KW

Brugs Kamerlid Jasper Pillen (Open VLD) stelde aan de minister van Defensie enkele vragen over de toekomst van de militaire ontvangstinstallaties in Oudenburg. Het antwoord is positief over de toekomst van de site.

De communicatie-installaties in Oudenburg dateren van het begin jaren zestig. In 2001 werd het beheer van de Radio Maritieme Diensten overgedragen aan het Ministerie van Landsverdediging.

Momenteel vervult het radiocommunicatiestation van Oudenburg de rol van ontvangststation voor alle HF-communicatie van Defensie, dit zowel op strategisch als op tactisch vlak. Daarenboven staat het radiocommunicatiestation in voor de VHF-veiligheidscommunicatie ten voordele van de binnenscheepvaart en de schepen in onze territoriale wateren.

Samenwerkingsovereenkomst

“Ook in tijden van satellietcommunicatie blijft het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in dit soort strategische back-upsystemen. Oudenburg speelt met haar zustersite in Wingene, een zendstation, een essentiële rol”, zegt Jasper Pillen, West-Vlaams Kamerlid en ondervoorzitter van de commissie Landsverdediging.

Momenteel zijn negen personen permanent tewerkgesteld in het station.

Het militaire domein maakt deel uit van de samenwerkingsovereenkomst tussen Defensie en het Vlaams Gewest inzake natuurbehoud en bosbeheer. “Het Agentschap voor Natuur en Bos voert het natuurbeheer op het domein, in overleg met het ministerie van Defensie. Ik verheug mij erover dat deze samenwerking goed loopt. Zoals op vele andere plaatsen is er ook hier een goeie harmonie tussen defensieactiviteiten enerzijds en de natuur anderzijds”, zegt Jasper Pillen.

Sterk geloof in site Schorreweide

Defensie gelooft sterk in de site Schorreweide in Oudenburg. Momenteel loopt een groot aantal investeringsprojecten die tot doel hebben de radiosystemen te laten evolueren naar de huidige communicatienormen en standaarden alsook de veiligheid te garanderen van de ondersteunende systemen zoals de masten. De gebouwen worden gerenoveerd, antennes krijgen een compleet nazicht en een aantal radiosystemen wordt vervangen.

Enkele jaren geleden verhuisde ook de hondenkennel van Defensie naar het kwartier. Momenteel telt de kennel een 30-tal honden die overal in België inzetbaar zijn voor militaire interventies.

“We zijn verheugd dat Defensie blijft investeren in deze militaire site. We beschikken in onze stad over een zeer waardevol domein voor Defensie. Bovendien zijn voor de diensten die in Schorreweide worden aangeboden, heel wat gespecialiseerde personeelsleden noodzakelijk. En deze expertise is ook belangrijk voor de tewerkstelling in de ruime regio”, zeggen burgemeester Anthony Dumarey en schepen Romina Vanhooren. (LIN)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten