Nu het ontmoetingscentrum in Oostvleteren een totaal andere invulling krijgt, wilden sommigen de naam veranderen van 'De Sceure' naar het meer streekgebonden 'De Scheure'. Het punt werd al een paar keer uitgesteld, omdat men zowel binnen de meerderheid (LVP) als binnen de minderheid (CD&V) geen eensluidend standpunt kon innemen.
...

Nu het ontmoetingscentrum in Oostvleteren een totaal andere invulling krijgt, wilden sommigen de naam veranderen van 'De Sceure' naar het meer streekgebonden 'De Scheure'. Het punt werd al een paar keer uitgesteld, omdat men zowel binnen de meerderheid (LVP) als binnen de minderheid (CD&V) geen eensluidend standpunt kon innemen.Guido Berten (CD&V) kwam totaal onverwacht met een amendement op de proppen. "Laat ons er 'De Vleter' van maken, en meteen ook de nieuwe dorpszalen van Westvleteren en Woesten een naam geven, respectievelijk 'OC De Trappist' (verwijzend naar de paters) en 'OC Roesten' (van de oude dorpsnaam). Dan zijn we er meteen uit. Ik vraag dan ook om eerst over dit amendement te stemmen," aldus Guido Berten.Naar buiten en naar binnenBurgemeester Stephan Mourisse (LVP) stelde dat niemand ooit de naam 'De Vleter' zou gebruiken, en vroeg eerst een schorsing van de zitting. Toen de LVP de zaal weer binnenkwam, werd gestemd over het amendement. De vijf CD&V-ers stemden voor, de LVP en onafhankelijke Johan Depinois tegen.Daarop stelde de burgemeester voor om over het punt zelf een geheime stemming te houden. De CD&V weigerde, omdat het volgens hen onwettig was, want niet handelend over persoonsgebonden materie. De oppositiepartij vroeg op zijn beurt een schorsing van de vergadering. Bij het terug binnenkomen, zei Berten dat zijn partij zich openlijk zou onthouden bij een geheime stemming. Daarop ging de LVP weer naar buiten. Uiteindelijk werd gestemd via handopsteking. Vijf van de zeven LVP-ers stemden voor een verandering naar de nieuwe naam 'De Scheure', de rest van de raad stemde voor een behoud van 'De Sceure'.(AHP-foto RVL)