Nu het ontmoetingscentrum in Oostvleteren een totaal andere invulling krijgt, wilden sommigen de naam veranderen van 'De Sceure' naar het meer streekgebonden 'De Scheure'. Het punt werd al een paar keer uitgesteld, omdat men zowel binnen de meerderheid (LVP) als binnen de minderheid (CD&V) geen eensluidend standpunt kon innemen.
...