Welk profiel is er nodig?

Uit de antwoorden op onze enquête blijkt, niet verwonderlijk, dat het loont om lijsttrekker te zijn. Ook het feit dat men al een uitvoerend mandaat heeft - gemeenteraadslid/burgemeester/schepen - levert duidelijk een bonus op. Opvallend: meer dan een kwart (27,5 %) van onze verkiezingswinnaars staat op een lokale lijst, iets wat bij een nationale verkiezing ondenkbaar is. Het bewijst dat lokale politiek heel vaak over specifiek lokale thema's en mensen gaat, en minder om grote ideologieën.
...