In het verleden was er al veel commotie in De Haan over de eventuele komst van een energie-atol op de Wenduinebank. Die plannen werden uiteindelijk afgekeurd. In de plaats van een zone voor een energie-eiland, werd er nu een zone voor commerciële en industriële activiteiten ingetekend voor De Haan, zij het wat meer in westelijke richting. "Dat is natuurlijk nog erger, want nu worden nog meer hinderende activiteiten mogelijk", protesteerde Wilfried Vandaele. Hij overtuigde de gemeenteraad van De Haan om bezwaar in te dienen. In het bezwaar van De Haan staat dat de gemeente de term commerciële en industriële zone zeer verontrustend vindt.

"De belangrijkste economische motor van de gemeente is het toerisme. Het toeristische product van De Haan wordt gekenmerkt door kleinschaligheid zonder hoogbouw, onroerend erfgoed, natuur en een ongehinderd vergezicht op strand en zee. De Haan heeft immers geen constructies die in de zee uitgebouwd zijn en het grootste deel van het strand heeft ook geen golfbrekers. De combinatie van die elementen bepaalt het toeristische karakter van onze gemeente en de aantrekkelijkheid voor toeristen. Activiteiten of constructies zo dicht voor onze kust zullen vrijwel zeker het geschetste karakter en de toeristische aantrekkelijkheid schaden. Dat vormt een wezenlijke bedreiging voor onze lokale toeristische economie."

De Haan vroeg dan ook dat minister De Backer de zone voor industriële en commerciële activiteiten zou schrappen. Minister De Backer liet echter weten dat hij niet ingaat op de vraag om de commercieel-industriële zone te schrappen. De Backer wil absoluut dat er meer economische activiteiten voor onze kust kunnen komen. Hij gaat ook niet in op de vraag van De Haan om geen constructies te bouwen die boven de zeespiegel uitsteken. "Alvorens vergunningen uit te reiken om daar activiteiten te ontplooien, moeten er allerlei procedures worden gevolgd en die moeten ervoor zorgen dat mogelijke hinder wordt beperkt", aldus De Backer.

Vandaele zal het dossier verder opvolgen. "Nu al laten we ons hier ook juridisch bijstaan. Als er concrete activiteiten worden gepland die ons niet zinnen, zullen we alles doen wat we kunnen om die tegen te houden."

(LB)

In het verleden was er al veel commotie in De Haan over de eventuele komst van een energie-atol op de Wenduinebank. Die plannen werden uiteindelijk afgekeurd. In de plaats van een zone voor een energie-eiland, werd er nu een zone voor commerciële en industriële activiteiten ingetekend voor De Haan, zij het wat meer in westelijke richting. "Dat is natuurlijk nog erger, want nu worden nog meer hinderende activiteiten mogelijk", protesteerde Wilfried Vandaele. Hij overtuigde de gemeenteraad van De Haan om bezwaar in te dienen. In het bezwaar van De Haan staat dat de gemeente de term commerciële en industriële zone zeer verontrustend vindt. "De belangrijkste economische motor van de gemeente is het toerisme. Het toeristische product van De Haan wordt gekenmerkt door kleinschaligheid zonder hoogbouw, onroerend erfgoed, natuur en een ongehinderd vergezicht op strand en zee. De Haan heeft immers geen constructies die in de zee uitgebouwd zijn en het grootste deel van het strand heeft ook geen golfbrekers. De combinatie van die elementen bepaalt het toeristische karakter van onze gemeente en de aantrekkelijkheid voor toeristen. Activiteiten of constructies zo dicht voor onze kust zullen vrijwel zeker het geschetste karakter en de toeristische aantrekkelijkheid schaden. Dat vormt een wezenlijke bedreiging voor onze lokale toeristische economie."De Haan vroeg dan ook dat minister De Backer de zone voor industriële en commerciële activiteiten zou schrappen. Minister De Backer liet echter weten dat hij niet ingaat op de vraag om de commercieel-industriële zone te schrappen. De Backer wil absoluut dat er meer economische activiteiten voor onze kust kunnen komen. Hij gaat ook niet in op de vraag van De Haan om geen constructies te bouwen die boven de zeespiegel uitsteken. "Alvorens vergunningen uit te reiken om daar activiteiten te ontplooien, moeten er allerlei procedures worden gevolgd en die moeten ervoor zorgen dat mogelijke hinder wordt beperkt", aldus De Backer.Vandaele zal het dossier verder opvolgen. "Nu al laten we ons hier ook juridisch bijstaan. Als er concrete activiteiten worden gepland die ons niet zinnen, zullen we alles doen wat we kunnen om die tegen te houden."(LB)