In oktober 2019 tekenden de drie Westkustgemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort officieel om zich af te scheuren van de brandweerzone Westhoek en een eigen hulpverleningszone op te starten. De drie Westkustgemeenten maken sinds januari 2015 deel uit van de hulpverleningszone Brandweer Westhoek, die 18 gemeenten telt. Ook Middelkerke, dat behoort tot Brandweerzone 1 met onder meer Brugge en Oost...

In oktober 2019 tekenden de drie Westkustgemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort officieel om zich af te scheuren van de brandweerzone Westhoek en een eigen hulpverleningszone op te starten. De drie Westkustgemeenten maken sinds januari 2015 deel uit van de hulpverleningszone Brandweer Westhoek, die 18 gemeenten telt. Ook Middelkerke, dat behoort tot Brandweerzone 1 met onder meer Brugge en Oostende, zou toetreden en burgemeester Jean-Marie Dedecker tekende mee.Vlaams Parlementslid en senator Martine Fournier (CD&V) uit Menen vroeg aan minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) naar een eventuele hervorming van de brandweerzone in de Westhoek. Eerst en vooral kan minister De Crem zich vinden in de bezorgheden van de gemeenten van de Westhoek. Hij antwoordde aan Fournier: "Hoe dan ook dient te worden vastgesteld dat de financiering van de hulpverleningszones tot problemen en onvrede leidt bij heel wat gemeenten. In dat opzicht valt het te begrijpen dat een aantal gemeenten, met eenzelfde behoeftenprofiel, zich willen afsplitsen van de gemeenten in hun zone met een ander behoeftenprofiel."Toch kan er geen sprake zijn voor de minister van bijkomende zones: "Ik heb dan ook gevraagd aan de gouverneur van West-Vlaanderen om te onderzoeken of er een oplossing kan worden geboden aan deze problematiek, eventueel met een herschikking van de hulpverleningszones maar zonder dat het aantal zones wordt vergroot", benadrukt De Crem. "Gezien het wetgevend werk terzake is het eerst en vooral aan de betreffende gemeenten om een voorstel uit te werken tot reorganisatie van de hulpverleningszones in hun regio, dan wel de provincie. Dit voorstel dient te worden gedragen niet enkel door de betrokken gemeenten maar evenzeer door de provincie, het personeel en alle andere belanghebbenden."De minister sluit evenwel de deur niet helemaal en voegt er aan toe: "Wanneer dit voorstel niet past binnen het huidige reglementaire kader zal een politiek debat hieromtrent noodzakelijk zijn."