Afspraak in de Pieter Pourbusstraat, waar een peukenblik op de vensterbank toont waar Charlotte en Christophe wonen. Dit duurzaam levende duo is er trots op dat ze pas deze week na acht weken de laatste dateert van 15 juli een kleine, bruine huisvuilzak met restafval moesten buiten zetten. Ze hebben een onverwachte gast, want ze ontfermen zich tijdelijk over een piepkuikentje met een gebroken pootje. Charlotte zit zelf met de onderarm in een verband: ze is onlangs aangereden in de Gentpoortstraat.
...