DAS en CD&VPlus in kartel, schepen Degrieck gaat solo

Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester voor het kartel wordt huidig burgemeester Ann Vanheste (DAS). © MVO
Redactie KW

DAS en CD&VPlus, de partijen van de huidige meerderheid, zullen de komende verkiezing tegemoet gaan in kartel. Dat is te horen bij Frans Duyck. De lijsttrekker en kandidaat-burgemeester wordt huidig burgemeester Ann Vanheste (DAS), de tweede plaats wordt bekleed door huidig eerste schepen Johan Blieck (CD&VPlus).

De stand van zaken van alle West-Vlaamse gemeenten lees je op www.kw.be/standvanzaken

“De samenwerking tussen DAS en CD&Vplus in het college van burgemeester en schepenen van De Panne-Adinkerke is deze legislatuur altijd optimaal geweest”, vindt Frans Duyck. “Alles is bespreekbaar of wordt bespreekbaar gemaakt. Er wordt geluisterd naar elkaar. Bij al onze projecten stelden we oplossingen voorop die in het belang van de mensen van onze gemeente waren.”

“Legislatuuroverschrijdende projecten stonden centraal in onze gesprekken over hoe we naar de volgende verkiezingen zullen gaan. Dat slaat onder meer op de studies die we voor onze grote projecten – o.a. de heraanleg van de markt -, die we niet verloren willen laten gaan. Dus is het in het belang van de burger dat we verdergaan met dezelfde partners. Wij voeren politiek voor de mensen, niet voor onszelf. Zowel bij DAS als bij CD&VPlus bestond er een groot draagvlak om samen een kartel te vormen.”

De tweede plaats wordt bekleed door huidig eerste schepen Johan Blieck (CD&VPlus).
De tweede plaats wordt bekleed door huidig eerste schepen Johan Blieck (CD&VPlus).© Robert Laplasse

“We hebben tijdens een verkennend gesprek de pro’s en contra’s afgewogen en over heel de lijn bleek dat alle mensen in ons bestuur evenals de kandidaten die vorige keer op de verkiezingslijsten stonden een verdere samenwerking als kartel zagen zitten”, zegt burgemeester Ann Vanheste. “We werken nu al jaren uitstekend samen en we zouden dus heel graag al onze mooie samen opgestarte legislatuuroverschrijdende projecten afwerken in de volgende jaren. Hoe we de lijst zullen noemen, op welke manier we campagne zullen voeren, daarover zullen we in de nabije toekomst meer info verschaffen. Belangrijk is dat de mensen goed op tijd worden ingelicht en dat iedereen weet dat door voor ons meerderheidskartel te stemmen ze erop mogen vertrouwen dat er op een positieve manier aan de toekomst van De Panne zal worden gewerkt.”

Eigen projecten bij Open VLD en N-VA

De liberalen zijn ondertussen bezig met het samenstellen van een nieuwe politieke beweging waar inspraak van de burger voorop staat want dat is wat die strekking volgens hen deze legislatuur gemist heeft. Het kartel Visie 2020 & N-VA, dat nu de oppositie vormt, stopt dus na oktober 2018. Beide partijen, Open VLD en N-VA, komen elk met een eigen project op de proppen.

(GUS/MVO)

Schepen alleen naar de kiezer

Schepen van Toerisme, Milieu, Communicatie en Ruimtelijke Ordening Bram Degrieck (41) stapt met een eenmanslijst naar de kiezer volgend jaar. Hij kan zich naar eigen zeggen niet vinden in het kartel van de huidige twee meerderheidspartijen DAS en CD&VPlus. Nu al zetelt Bram als onafhankelijk schepen. Hij ziet de gemeenteraadsverkiezing als een persoonlijke graadmeter.

Schepen Bram Degrieck.
Schepen Bram Degrieck.© GUS

Bram Degrieck zit al jaren in de gemeenteraad bij de partij CD&VPlus en kreeg in 2012 nog 649 voorkeurstemmen. Dat was het derde beste resultaat binnen zijn partij. Toen duidelijk werd dat CD&VPlus en DAS samen met een ‘lijst van de burgemeester’ naar de kiezer zouden stappen, heeft Bram Degrieck zijn ongenoegen nooit onder stoelen of banken gestoken.

“Een kartel is een slechte zaak voor de democratie in onze gemeente en ik zie mezelf dan ook niet op zo’n lijst staan. Beide partijen verliezen een stukje van hun eigenheid en dat is jammer. Ik heb de politiek niet nodig en ben ook niet onmisbaar in de politiek. Ik zie mijn schepenmandaat als een betaalde hobby waarin ik veel tijd stop maar ik moet me er wel goed bij voelen. Mijn gezin, gemoed en bedrijf zijn belangrijker dan mijn politiek postje maar ik ben gebeten door de microbe dus kan ik de lokale politiek nog geen vaarwel zeggen.”

Opkomen bij de liberalen of de N-VA strookt niet met mijn gedachtegoed dus die twee partijen zijn nooit een optie geweest. Ik trek naar de kiezer met een eenmanslijst. Ik zal dus geen partij rond mezelf uitbouwen en wacht het oordeel van de kiezer af. Ofwel word ik verkozen als gemeenteraadslid ofwel niet, zo simpel ligt het voor mij.”

Rol in de oppositie

“Met CD&VPlus hebben we jaren in de oppositie gezeten en deze legislatuur in de meerderheid. Ik heb dus beide kanten meegemaakt”, zegt Bram. “Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat opkomen met een eenmanslijst betekent dat ik na de gemeenteraaadsverkiezing waarschijnlijk in de oppositie zal belanden. De meerderheid zal me mathematisch gezien niet nodig hebben. Ik ben al 17 jaar gemeenteraadslid en 6 jaar schepen, dat kan ik niet zomaar weggooien. Er rest mij nog voldoende tijd om in de toekomst een politieke rol te spelen. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik ooit burgemeester van De Panne wil worden. Sommige mensen vinden dat misschien hautain maar ik ben niet te beroerd om dat openlijk te zeggen. Of ik die ambitie ooit zal kunnen waarmaken zal van de kiezer afhangen. Wie mij in de gemeenteraad wil, moet maar een bolletje achter mijn naam kleuren. Ik zie de komende verkiezing voor een stuk als een persoonlijke graadmeter.”

Toekomst

“Ik blijf mijn schepenambt vervullen tot in oktober volgend jaar”, benadrukt Bram. “Hoe mijn verkiezingscampagne eruit zal zien, valt nog af te wachten maar ik zal me positief opstellen naar alle gemeenteraadsleden. Ik heb het voordeel dat de meeste inwoners me ondertussen wel al kennen en weten waarvoor ik sta. Er steunen mij veel mensen en ik zal zeker een goed ‘ploegske’ kunnen samenstellen. Wees maar zeker dat ik af en toe eens onverwacht uit de hoek zal komen. Ik besef dat het binnenkort politiek wat rustiger zal worden maar dan komt er meer tijd vrij voor mijn gezin, vertier en bedrijf.”

“Mijn positie binnen het schepencollege is niet gewijzigd”, gaat Bram Degrieck verder. “Stilletjes aan begin je wel het naderen van de verkiezingen te voelen, maar dat is voor elke politicus zo. Ik ben geen lid meer van het CD&V-bestuur en zetel dus de facto als onafhankelijke in de gemeenteraad, hoewel ik wel nog de fractievergaderingen bijwoon als voorbereiding op de gemeenteraden. Met de CD&VPlus-mandatarissen behoud ik de beste relaties en ik vermoed dat dat in de toekomst ook wel zo zal blijven. Verder blijf ik tot nader order tot einde van deze legislatuur mijn bevoegdheden ten volle uitvoeren en blijf ik collegiaal deel uitmaken van de meerderheid in de gemeenteraad. Mijn beslissing om geen deel uit te maken van het kartel is louter een politieke keuze.”

Op persoonlijk vlak heb ik met geen enkele collega een probleem, integendeel. Ik ben tot op vandaag nog altijd met veel plezier bestuurder van onze prachtige gemeente. Ik ben trots op De Panne en durf te stellen dat ik al een en ander kon realiseren. Maar er staat nog heel wat werk op de plank dat ik in komend jaar wil afwerken of verder vorm mee wil aan geven. Dat zijn zowel dossiers van mijn eigen bevoegdheden toerisme, ruimtelijke ordening, milieu, communicatie en ict, maar uiteraard ook de dossiers van de collega’s binnen het schepencollege.

Eigen projecten bij Open VLD en N-VA

De liberalen zijn ondertussen bezig met het samenstellen van een nieuwe politieke beweging waar inspraak van de burger voorop staat want dat is wat die strekking volgens hen deze legislatuur gemist heeft. Het kartel Visie 2020 & N-VA, dat nu de oppositie vormt, stopt dus na oktober 2018. Beide partijen, Open VLD en N-VA, komen elk met een eigen project op de proppen.

(GUS/MVO)

Schepen alleen naar de kiezer

Schepen van Toerisme, Milieu, Communicatie en Ruimtelijke Ordening Bram Degrieck (41) stapt met een eenmanslijst naar de kiezer volgend jaar. Hij kan zich naar eigen zeggen niet vinden in het kartel van de huidige twee meerderheidspartijen DAS en CD&VPlus. Nu al zetelt Bram als onafhankelijk schepen. Hij ziet de gemeenteraadsverkiezing als een persoonlijke graadmeter.

Schepen Bram Degrieck.
Schepen Bram Degrieck.© GUS

Bram Degrieck zit al jaren in de gemeenteraad bij de partij CD&VPlus en kreeg in 2012 nog 649 voorkeurstemmen. Dat was het derde beste resultaat binnen zijn partij. Toen duidelijk werd dat CD&VPlus en DAS samen met een ‘lijst van de burgemeester’ naar de kiezer zouden stappen, heeft Bram Degrieck zijn ongenoegen nooit onder stoelen of banken gestoken.

“Een kartel is een slechte zaak voor de democratie in onze gemeente en ik zie mezelf dan ook niet op zo’n lijst staan. Beide partijen verliezen een stukje van hun eigenheid en dat is jammer. Ik heb de politiek niet nodig en ben ook niet onmisbaar in de politiek. Ik zie mijn schepenmandaat als een betaalde hobby waarin ik veel tijd stop maar ik moet me er wel goed bij voelen. Mijn gezin, gemoed en bedrijf zijn belangrijker dan mijn politiek postje maar ik ben gebeten door de microbe dus kan ik de lokale politiek nog geen vaarwel zeggen.”

Opkomen bij de liberalen of de N-VA strookt niet met mijn gedachtegoed dus die twee partijen zijn nooit een optie geweest. Ik trek naar de kiezer met een eenmanslijst. Ik zal dus geen partij rond mezelf uitbouwen en wacht het oordeel van de kiezer af. Ofwel word ik verkozen als gemeenteraadslid ofwel niet, zo simpel ligt het voor mij.”

Rol in de oppositie

“Met CD&VPlus hebben we jaren in de oppositie gezeten en deze legislatuur in de meerderheid. Ik heb dus beide kanten meegemaakt”, zegt Bram. “Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat opkomen met een eenmanslijst betekent dat ik na de gemeenteraaadsverkiezing waarschijnlijk in de oppositie zal belanden. De meerderheid zal me mathematisch gezien niet nodig hebben. Ik ben al 17 jaar gemeenteraadslid en 6 jaar schepen, dat kan ik niet zomaar weggooien. Er rest mij nog voldoende tijd om in de toekomst een politieke rol te spelen. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik ooit burgemeester van De Panne wil worden. Sommige mensen vinden dat misschien hautain maar ik ben niet te beroerd om dat openlijk te zeggen. Of ik die ambitie ooit zal kunnen waarmaken zal van de kiezer afhangen. Wie mij in de gemeenteraad wil, moet maar een bolletje achter mijn naam kleuren. Ik zie de komende verkiezing voor een stuk als een persoonlijke graadmeter.”

Toekomst

“Ik blijf mijn schepenambt vervullen tot in oktober volgend jaar”, benadrukt Bram. “Hoe mijn verkiezingscampagne eruit zal zien, valt nog af te wachten maar ik zal me positief opstellen naar alle gemeenteraadsleden. Ik heb het voordeel dat de meeste inwoners me ondertussen wel al kennen en weten waarvoor ik sta. Er steunen mij veel mensen en ik zal zeker een goed ‘ploegske’ kunnen samenstellen. Wees maar zeker dat ik af en toe eens onverwacht uit de hoek zal komen. Ik besef dat het binnenkort politiek wat rustiger zal worden maar dan komt er meer tijd vrij voor mijn gezin, vertier en bedrijf.”

“Mijn positie binnen het schepencollege is niet gewijzigd”, gaat Bram Degrieck verder. “Stilletjes aan begin je wel het naderen van de verkiezingen te voelen, maar dat is voor elke politicus zo. Ik ben geen lid meer van het CD&V-bestuur en zetel dus de facto als onafhankelijke in de gemeenteraad, hoewel ik wel nog de fractievergaderingen bijwoon als voorbereiding op de gemeenteraden. Met de CD&VPlus-mandatarissen behoud ik de beste relaties en ik vermoed dat dat in de toekomst ook wel zo zal blijven. Verder blijf ik tot nader order tot einde van deze legislatuur mijn bevoegdheden ten volle uitvoeren en blijf ik collegiaal deel uitmaken van de meerderheid in de gemeenteraad. Mijn beslissing om geen deel uit te maken van het kartel is louter een politieke keuze.”

Op persoonlijk vlak heb ik met geen enkele collega een probleem, integendeel. Ik ben tot op vandaag nog altijd met veel plezier bestuurder van onze prachtige gemeente. Ik ben trots op De Panne en durf te stellen dat ik al een en ander kon realiseren. Maar er staat nog heel wat werk op de plank dat ik in komend jaar wil afwerken of verder vorm mee wil aan geven. Dat zijn zowel dossiers van mijn eigen bevoegdheden toerisme, ruimtelijke ordening, milieu, communicatie en ict, maar uiteraard ook de dossiers van de collega’s binnen het schepencollege.

Eigen projecten bij Open VLD en N-VA

De liberalen zijn ondertussen bezig met het samenstellen van een nieuwe politieke beweging waar inspraak van de burger voorop staat want dat is wat die strekking volgens hen deze legislatuur gemist heeft. Het kartel Visie 2020 & N-VA, dat nu de oppositie vormt, stopt dus na oktober 2018. Beide partijen, Open VLD en N-VA, komen elk met een eigen project op de proppen.

(GUS/MVO)

Schepen alleen naar de kiezer

Schepen van Toerisme, Milieu, Communicatie en Ruimtelijke Ordening Bram Degrieck (41) stapt met een eenmanslijst naar de kiezer volgend jaar. Hij kan zich naar eigen zeggen niet vinden in het kartel van de huidige twee meerderheidspartijen DAS en CD&VPlus. Nu al zetelt Bram als onafhankelijk schepen. Hij ziet de gemeenteraadsverkiezing als een persoonlijke graadmeter.

Schepen Bram Degrieck.
Schepen Bram Degrieck.© GUS

Bram Degrieck zit al jaren in de gemeenteraad bij de partij CD&VPlus en kreeg in 2012 nog 649 voorkeurstemmen. Dat was het derde beste resultaat binnen zijn partij. Toen duidelijk werd dat CD&VPlus en DAS samen met een ‘lijst van de burgemeester’ naar de kiezer zouden stappen, heeft Bram Degrieck zijn ongenoegen nooit onder stoelen of banken gestoken.

“Een kartel is een slechte zaak voor de democratie in onze gemeente en ik zie mezelf dan ook niet op zo’n lijst staan. Beide partijen verliezen een stukje van hun eigenheid en dat is jammer. Ik heb de politiek niet nodig en ben ook niet onmisbaar in de politiek. Ik zie mijn schepenmandaat als een betaalde hobby waarin ik veel tijd stop maar ik moet me er wel goed bij voelen. Mijn gezin, gemoed en bedrijf zijn belangrijker dan mijn politiek postje maar ik ben gebeten door de microbe dus kan ik de lokale politiek nog geen vaarwel zeggen.”

Opkomen bij de liberalen of de N-VA strookt niet met mijn gedachtegoed dus die twee partijen zijn nooit een optie geweest. Ik trek naar de kiezer met een eenmanslijst. Ik zal dus geen partij rond mezelf uitbouwen en wacht het oordeel van de kiezer af. Ofwel word ik verkozen als gemeenteraadslid ofwel niet, zo simpel ligt het voor mij.”

Rol in de oppositie

“Met CD&VPlus hebben we jaren in de oppositie gezeten en deze legislatuur in de meerderheid. Ik heb dus beide kanten meegemaakt”, zegt Bram. “Ik ben realistisch genoeg om te beseffen dat opkomen met een eenmanslijst betekent dat ik na de gemeenteraaadsverkiezing waarschijnlijk in de oppositie zal belanden. De meerderheid zal me mathematisch gezien niet nodig hebben. Ik ben al 17 jaar gemeenteraadslid en 6 jaar schepen, dat kan ik niet zomaar weggooien. Er rest mij nog voldoende tijd om in de toekomst een politieke rol te spelen. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik ooit burgemeester van De Panne wil worden. Sommige mensen vinden dat misschien hautain maar ik ben niet te beroerd om dat openlijk te zeggen. Of ik die ambitie ooit zal kunnen waarmaken zal van de kiezer afhangen. Wie mij in de gemeenteraad wil, moet maar een bolletje achter mijn naam kleuren. Ik zie de komende verkiezing voor een stuk als een persoonlijke graadmeter.”

Toekomst

“Ik blijf mijn schepenambt vervullen tot in oktober volgend jaar”, benadrukt Bram. “Hoe mijn verkiezingscampagne eruit zal zien, valt nog af te wachten maar ik zal me positief opstellen naar alle gemeenteraadsleden. Ik heb het voordeel dat de meeste inwoners me ondertussen wel al kennen en weten waarvoor ik sta. Er steunen mij veel mensen en ik zal zeker een goed ‘ploegske’ kunnen samenstellen. Wees maar zeker dat ik af en toe eens onverwacht uit de hoek zal komen. Ik besef dat het binnenkort politiek wat rustiger zal worden maar dan komt er meer tijd vrij voor mijn gezin, vertier en bedrijf.”

“Mijn positie binnen het schepencollege is niet gewijzigd”, gaat Bram Degrieck verder. “Stilletjes aan begin je wel het naderen van de verkiezingen te voelen, maar dat is voor elke politicus zo. Ik ben geen lid meer van het CD&V-bestuur en zetel dus de facto als onafhankelijke in de gemeenteraad, hoewel ik wel nog de fractievergaderingen bijwoon als voorbereiding op de gemeenteraden. Met de CD&VPlus-mandatarissen behoud ik de beste relaties en ik vermoed dat dat in de toekomst ook wel zo zal blijven. Verder blijf ik tot nader order tot einde van deze legislatuur mijn bevoegdheden ten volle uitvoeren en blijf ik collegiaal deel uitmaken van de meerderheid in de gemeenteraad. Mijn beslissing om geen deel uit te maken van het kartel is louter een politieke keuze.”

Op persoonlijk vlak heb ik met geen enkele collega een probleem, integendeel. Ik ben tot op vandaag nog altijd met veel plezier bestuurder van onze prachtige gemeente. Ik ben trots op De Panne en durf te stellen dat ik al een en ander kon realiseren. Maar er staat nog heel wat werk op de plank dat ik in komend jaar wil afwerken of verder vorm mee wil aan geven. Dat zijn zowel dossiers van mijn eigen bevoegdheden toerisme, ruimtelijke ordening, milieu, communicatie en ict, maar uiteraard ook de dossiers van de collega’s binnen het schepencollege.

Eigen projecten bij Open VLD en N-VA

De liberalen zijn ondertussen bezig met het samenstellen van een nieuwe politieke beweging waar inspraak van de burger voorop staat want dat is wat die strekking volgens hen deze legislatuur gemist heeft. Het kartel Visie 2020 & N-VA, dat nu de oppositie vormt, stopt dus na oktober 2018. Beide partijen, Open VLD en N-VA, komen elk met een eigen project op de proppen.

(GUS/MVO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.