De stand van zaken van alle West-Vlaamse gemeenten lees je op www.kw.be/standvanzaken
...

"De samenwerking tussen DAS en CD&Vplus in het college van burgemeester en schepenen van De Panne-Adinkerke is deze legislatuur altijd optimaal geweest", vindt Frans Duyck. "Alles is bespreekbaar of wordt bespreekbaar gemaakt. Er wordt geluisterd naar elkaar. Bij al onze projecten stelden we oplossingen voorop die in het belang van de mensen van onze gemeente waren." "Legislatuuroverschrijdende projecten stonden centraal in onze gesprekken over hoe we naar de volgende verkiezingen zullen gaan. Dat slaat onder meer op de studies die we voor onze grote projecten - o.a. de heraanleg van de markt -, die we niet verloren willen laten gaan. Dus is het in het belang van de burger dat we verdergaan met dezelfde partners. Wij voeren politiek voor de mensen, niet voor onszelf. Zowel bij DAS als bij CD&VPlus bestond er een groot draagvlak om samen een kartel te vormen.""We hebben tijdens een verkennend gesprek de pro's en contra's afgewogen en over heel de lijn bleek dat alle mensen in ons bestuur evenals de kandidaten die vorige keer op de verkiezingslijsten stonden een verdere samenwerking als kartel zagen zitten", zegt burgemeester Ann Vanheste. "We werken nu al jaren uitstekend samen en we zouden dus heel graag al onze mooie samen opgestarte legislatuuroverschrijdende projecten afwerken in de volgende jaren. Hoe we de lijst zullen noemen, op welke manier we campagne zullen voeren, daarover zullen we in de nabije toekomst meer info verschaffen. Belangrijk is dat de mensen goed op tijd worden ingelicht en dat iedereen weet dat door voor ons meerderheidskartel te stemmen ze erop mogen vertrouwen dat er op een positieve manier aan de toekomst van De Panne zal worden gewerkt." (GUS/MVO)