Dan toch geen extra gemeenteraad rond hoogspanningsdossier in Izegem

Geert Leenknecht © Frank Meurisse
Jos Remaut

Fractieleider Geert Leenknecht van Open VLD had om zo’n extra zitting gevraagd, maar die bleek door allerhande omstandigheden moeilijk te organiseren te zijn voor donderdag 27 juni, de deadline voor het indienen van bezwaren tegen het hoogspanningsproject Ventilus. De zaak zal nu worden besproken op de al geplande commissie openbare werken van nu donderdag.

Vanmorgen stuurde Geert Leenknecht namens Open VLD een mail naar zijn collega-fractieleiders in de Izegemse gemeenteraad, met de vraag om de krachten te bundelen voor het bekomen van een extra gemeenteraadszitting. Hij vindt het immers vreemd dat alle burgemeesters van de betrokken gemeenten langs de E403 protesteren, maar niet die van Izegem. Daarom wou hij een extra gemeenteraadszitting op vraag van minstens 10 van de 29 gemeenteraadsleden, op woensdag 26 juni.

“Ik heb álle partijen, zowel uit meerderheid als oppositie, aangeschreven, want het gaat hier ten slotte toch om het belang van elke Izegemnaar dat op het spel staat” aldus Geert. Zijn oproep viel niet in dovemansoren, want zowat alle fracties waren voorstander. “Alleen bleek het bijzonder moeilijk om nog een datum te vinden waarop we de gemeenteraad in voldoende getalsterkte zouden kunnen bijeen krijgen”, stelt burgemeester Bert Maertens (N-VA). “Daarom zullen we de hoogspanningskwestie nu bespreken op de commissie openbare werken die al was gepland voor nu donderdag 20 juni. Alle fracties zijn daar vertegenwoordigd en ik zal daar zelf ook persoonlijk aanwezig zijn. Nadien zal het schepencollege dan bepalen welke stappen de stad Izegem wil zetten, maar we nemen wel het engagement om de beslissing van de commissie te volgen. Ondertussen zal ik me ook wat verder informeren en zal ik contact nemen met zijn collega-burgemeesters van de andere betrokken gemeenten. Wat ons standpunt zal zijn, daar kan ik natuurlijk niet op vooruitlopen, maar het ik voel toch wel aan dat er een breed draagvlak zal zijn voor het advies dat we willen formuleren. Dat die hoogspanningslijn er moet komen, dat staat buiten kijf, alleen is de vraag : waar en hoe ?”

Ventilus, een project van de Vlaamse overheid, voorziet in de uitbouw van een zware hoogspanningslijn om de windenergie die op zee wordt opgewekt tot in de transformatorposten in Avelgem te brengen. Er bestaan in theorie een heel aantal mogelijke tracés, maar het meest voor de hand liggende is op vandaag een tracé dat vanuit Zeebrugge langs de expresweg en de E403 tot Izegem loopt, om daar af te takken naar een nieuw te bouwen infrastructuur naast het Elia-transformatiecentrum in de Ondankstraat. Voor die aftakking liggen dan ook nog eens diverse scenario’s ter tafel, waarvan één over bestaande infrastructuur.

Er is ondertussen al heel veel protest losgebarsten tegen de mogelijke uitbouw van zo’n hoogspanningslijn. Veel mensen vrezen voor gezondheidsrisico’s of kunnen niet leven met de landschappelijke schending die zo’n zware hoogspanningslijn teweeg zou brengen. Steeds openlijker weerklinkt de roep om zo’n leiding ondergronds aan te leggen, wat trouwens de systematische politiek is geweest in de voorbije decennia. Het argument als zou dit met een leiding van het beoogde kaliber niet mogelijk zijn, wordt in twijfel getrokken.

De bevolking krijgt overigens haast overal de openlijke steun van haar gemeentebestuur en burgemeester. In Izegem bleef het tot nu toe relatief stil, maar Geert Leenknecht wil dus dat de gemeenteraad openlijk een standpunt bepaalt en dat de stad daar dan ook naar handelt.

Morgennamiddag is er in Ardooie rond het Ventilusproject ook een meeting van het Burgerplatform E403.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.