Dan toch een motie over het kappen van beuken langs Torhoutse afritweg

Het kappen van de beuken heeft de E403-afritweg een kale aanblik gegeven. Er zijn her en der enkel nog wat schaarse restanten van de omgezaagde bomen te zien. © Foto JS
Johan Sabbe

Begin september werden langs de E403-afritweg in Torhout 219 beuken door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gekapt zonder medeweten van de stad. AWV heeft intussen beloofd de gerooide beuken te zullen compenseren, maar sowieso richt de gemeenteraad – weliswaar niet unaniem – een motie aan het genoemde agentschap in de hoop dat dergelijke flaters zich nooit meer zullen voordoen.

De motie werd maandagavond tijdens de zitting van de gemeenteraad voorgesteld door Pieter Billiet, de fractieleider van meerderheidspartij CD&V. Vreemd, want tijdens de zitting van november had Groen-gemeenteraadslid Bertrand Vander Donckt al voorgesteld om met de voltallige gemeenteraad een motie te ondertekenen waarin staat dat een dergelijke kaalkap niet kan. Maar toen werd dat voorstel afgeketst. Schepen van Milieu Elsie Desmet (CD&V) gooide op dat moment de bal opnieuw in het kamp van de oppositie en stelde voor dat elke partij een motietekst zou uitwerken waarin iedereen zich zou kunnen vinden. ‘Iedereen’ bleek ook nu echter niet te kloppen: N-VA stemde tegen.

Vraag om gerooide bomen altijd te compenseren

Raar maar waar: uiteindelijk kwam er maandag dus een motie van CD&V zelf. In die tekst vraagt de partij aan AWV om bij het rooien van bomen telkens een volledige compensatie te voorzien op het grondgebied van de betrokken gemeente. En om, waar mogelijk, geen bestaande bomen tot een stamomtrek van 31,5 cm meer te rooien langs de gewestwegen, aangezien dergelijke bomen de weggebruikers als het ware gidsen en ook snelheidsverlagend kunnen werken. Bij het heraanleggen of renoveren van gewestwegen wordt wel best de mogelijkheid overwogen om hakhout of struikgewas in de berm aan te planten, aangezien dikke bomen een gevaar kunnen vormen bij verkeersongevallen.

De compensatie voor de 219 omgezaagde beuken behelst diverse facetten. Vooreerst zullen de bestaande rijen beuken langs de twee ventwegen doorgetrokken worden tot aan de autosnelweg. Er worden dus extra bomen geplant. Ook zullen de afgestorven of klein gebleven beuken die de stad destijds langs beide ventwegen aangebracht heeft, door AWV vervangen worden. Voorts zullen zeven dode zomereiken in de berm van de E403 gerooid worden en voor nieuwe ingeruild. Nog extra is het aanplanten van struiken op het nu nog kale bruggenhoofd aan de Ventweg Zuid. Alle bomen zullen in 2019 aangeplant worden met een groeigarantie van drie jaar. Ook de zowat honderd geboortebomen die volgend jaar in Torhout geplant worden, zullen door het Agentschap Wegen en Verkeer betaald worden.

Groen reageert tevreden op de CD&V-motie

Bertrand Vander Donckt (Groen) reageerde tevreden. “Het ontwerp van motie dat ik vorige maand gelanceerd heb, was een aanzet om tot een door iedereen gedragen tekst te komen”, zei hij. “Ik heb alle zaken die ik de vorige keer geformuleerd heb, in het geel gemarkeerd. Zo kan iedereen zien dat ze bijna identiek zijn. Dit is een mooi voorbeeld van hoe er constructief en over de partijgrenzen heen samengewerkt kan worden. Laat ons hopen dat dit een voorbode mag zijn voor de komende zes jaar.”

N-VA wil geen verkeersdoden op haar geweten

N-VA was de motie daarentegen niet genegen. “Uiteraard zijn wij voorstanders van het aanplanten van bomen, niet alleen voor de C02-opname en de waterbuffering, maar ook voor hun landschappelijke waarde”, reageerde Ward Baert. “We blijven echter van mening dat bomen, zeker met een diameter groter dan 10 cm, aangeplant moeten worden op plaatsen waar ze geen bedreiging vormen voor de verkeersveiligheid. Daarenboven kost het onderhoud van die bomen jaarlijks veel geld dat doeltreffender voor het natuurbehoud ingezet kan worden. Mogen we er trouwen op wijzen dat AWV de communicatiefout met de stad weliswaar toegeeft, maar er in één adem aan toevoegt dat die beuken langs de afritweg sowieso toch geveld dienden te worden, onder andere vanwege de veiligheid.”

“Conclusie: we zullen met N-VA de motie niet goedkeuren. Bomen aanplanten op plaatsen waar ze een voortdurende bedreiging voor de verkeersveiligheid vormen, is een zware verantwoordelijkheid die wij niet op ons geweten willen hebben.”

De andere partijen lieten wel een ja horen: CD&V, SP.A, Groen en Open VLD.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.