De ongeveer elfduizend inwoners van de Stad Damme zullen binnenkort wellicht op een geheel andere manier hun huishoudelijk afval moeten aanbieden dan dat ze het al jarenlang gewoon zijn. Aansluitend op de jongste gemeenteraad liet milieuschepen Bart Desutter (CD&V) immers verstaan dat er een overeenkomst werd gemaakt met afvalintercommunale IVBO waarbij de Stad Damme als pilootproject zou worden gebruikt, alvast binnen de zone van de IVBO, waarbij er zou gewerkt worden met persoonlijke rolcontainers in plaats van de bekende afvalzakken.
...

De ongeveer elfduizend inwoners van de Stad Damme zullen binnenkort wellicht op een geheel andere manier hun huishoudelijk afval moeten aanbieden dan dat ze het al jarenlang gewoon zijn. Aansluitend op de jongste gemeenteraad liet milieuschepen Bart Desutter (CD&V) immers verstaan dat er een overeenkomst werd gemaakt met afvalintercommunale IVBO waarbij de Stad Damme als pilootproject zou worden gebruikt, alvast binnen de zone van de IVBO, waarbij er zou gewerkt worden met persoonlijke rolcontainers in plaats van de bekende afvalzakken.Het gaat met name om het 'GTF & Diftar Pilootproject Damme'. GTF staat daarbij voor Groenteafval, Fruitafval en Tuinafval, terwijl Diftar staat voor geDIFferenteieerd TARief. De reden waarom Damme als pilootproject werd vooropgesteld is tweeërlei, enerzijds omdat Damme bijzonder slecht scoort, zelfs het slechtst in de brede regio, omtrent het aantal kilogram restafval per bewoner; maar anderzijds ook omdat in Damme het aanbieden van het groenafval wel bijzonder hoog ligt; als groene en landbouwgemeente.De huidige hoeveelheid restafval in Damme bedraagt momenteel gemiddeld 184 kilogram per inwoners terwijl de doelstelling van de Vlaamse overheid 152 kg tegen het jaar 20200 bedraagt. Wat de praktische uitvoering voor Damme betreft komt het er alvast op neer dat het wekelijkse opgehaalde huisvuil, dat wordt opgehaald in zakken, verplicht zou vervangen worden door rolcontainers, die bovendien maar tweewekelijks zouden opgehaald worden. Deze containers moeten echter niet aangekocht worden, maar worden door de gemeente ter beschikking gesteld. Ze zijn voorzien van een adressticker voor identificatie en een chip. De GTF container is evenwel niet verplicht gezien de burgers mogelijkheid hebben om zelf te composteren.Afhankelijk van de gezinssamenstelling en het verbruik zijn er voor het restafval containers beschikbaar van diverse groottes, met name 40, 140, 240 en 360 liter. Het aanbieden van het afval is ook in dit nieuwe systeem uiteraard niet geheel gratis. Er wordt immers een combinatie gemaakt van een vast maandtarief, aan 'aanbiedtarief' (per keer dat de container op straat aangeboden wordt dus) en een gewichttarief. Daarbij gaat men dus voor het principe ' de vervuiler betaalt'. Dit betekent ook dat de afvalvrachtwagens zullen moeten uitgerust worden met een nieuw systeem waarbij het wegen van de containers per inwoner mogelijk is.Een en ander sluit uiteraard aan bij het nieuwe systeem waarbij vanaf 1 april 2021 meer plastic verpakkingen mogelijk zijn. Daarbij zou er volgens de vertegenwoordigers van het IVBO een verschuiving van een groot volume komen naar de nieuwe, goedkopere PMD-zak. De IVBO delegatie stelde duidelijk dat het gebruik van containers in plaats van afvalzakken voor veel minder vervuiling zorgt; gezien de zakken zelf niet meer moeten verbrand worden. Dams schepen van milieu Bart Desutter wees ook op de voordelen van containers in plaats van afvalzakken. "De burger kan immers nooit meer zonder afvalzakken vallen op die manier", zei de schepen."Er zou ook geen gevaar meer zijn op gescheurde afvalzakken, met dus veel minder zwerfvuil tot gevolg. En alleen voor Damme vertegenwoordigt het verbranden van de afvalzakken zo ongeveer 45 ton CO2 per jaar, wat toch een mooie besparing oplevert." De presentatie door het IVBO, aansluitend op de gemeenteraad, zorgde toch voor behoorlijk wat ongenoegen bij een aantal gemeenteraadsleden. Vooral bij oppositiefractie Damse Belangen vond men het ongehoord dat er, zonder voorafgaandelijke kennisgeving, een dergelijk belangrijk dossier werd gepresenteerd. "De gemeenteraad kan zich hier nog over uitspreken; maar als wij hier niet mee instemmen zal dit wel belangrijke gevolgen hebben", repliceerde schepen Desutter. Dan zullen wij mogelijk de beoogde resultaten qua afvalbeperking niet halen én dan zullen we niet meer kunnen rekenen op Vlaamse subsidies."