De ongeveer elfduizend inwoners van de Stad Damme zullen binnenkort wellicht op een geheel andere manier hun huishoudelijk afval moeten aanbieden dan dat ze het al jarenlang gewoon zijn. Aansluitend op de jongste gemeenteraad liet milieuschepen Bart Desutter (CD&V) immers verstaan dat er een overeenkomst werd gemaakt met afvalintercommunale IVBO waarbij de Stad Damme als pilootproject zou worden gebruikt, alvast binnen de zone van de IVBO, waarbij er zou gewerkt worden met persoonlijke rolcontainers in plaats van de bekende afvalzakken.
...