"Daarom werden alle manifestaties in onze gemeente afgelast, ook de St.-Maartensstoeten, en alle organisaties van de jeugdbewegingen. Het gemeentehuis is enkel toegankelijk na afspraak, en daar is nog niemand besmet. Wel zijn er al twee besmettingen bij de sociale dienst. Ook in het woonzorgcentrum Benaja zijn er heel wat mensen besmet. Daarom wordt een oproep gedaan naar vrijwilligers, die niet-verzorgende taken op zich willen nemen", aldus nog de burgemeester die daarna overging naar de agendapunten.

Parkeerverbod in Steenstraat

Aan het begin van de Steenstraat in Woesten staan er soms zowel links als rechts auto's geparkeerd. Hierdoor is het bijna onmogelijk om op een veilige manier langs te passeren. Daarom werd er voorgesteld om een parkeerverbod te voorzien vanaf de N8 tot aan de Wulvestraat, dit aan de kant van Steenstraat 1 tot 1E en Woestendorp 8. Parkeren blijft dus mogelijk aan de kant van de begraafplaats. Het punt werd goedgekeurd zonder opmerkingen.

Op de oorspronkelijke agenda stonden een aantal politiereglementen in verband met de Ieperse rally. Omdat die rally niet doorgaat, werden die punten dus afgevoerd. "Bijzonder jammer voor de organisatie en alle betrokkenen, en eigenlijk voor de hele streek. Want het betrof voor het eerst een manche voor het Wereldkampioenschap, en hierbij zou de hele streek enorme aandacht gekregen hebben in de media in de hele wereld. Hopelijk komt men met een volgende editie wel langs", zei burgemeester Stephan Mourisse.

Er wordt een lening van 400.000 euro aangegaan, om het meerjarenplan te kunnen verwezenlijken. De lening wordt afbetaald over 20 jaar, 5.000 euro per trimester voor het kapitaal. De rente, 64.800 euro, wordt ook per trimester afbetaald.

Waarde consumptiebonnen stijgt

Tijdens de vorige gemeenteraad stelde Vleteren Actief voor om de presentiegelden voor de gemeenteraden die niet konden doorgaan door covid te gebruiken als verhoging van het bedrag van de consumptiebonnen voor bepaalde doelgroepen. Volgend jaar stijgt de waarde van die bonnen van 15 naar 20 euro.

Vleteren is geen eigenaar meer van het rioleringsstelsel. Maar er wordt een samenwerkingsovereenkomst gemaakt met de IBA's van Vleteren, gelegen in de ruilverkaveling Woesten. De betrokkenen kunnen een subsidie krijgen van 5.000 euro. Zij zullen uitgenodigd worden naar een infovergadering.

Voor allerlei vergaderingen van intercommunales werden vertegenwoordigers aangeduid. Ook die vergaderingen zullen digitaal plaats hebben.

Dierenasiel Poezewoef

Om in de toekomst de vennootschapsbelasting (33%) te vermijden, werden de statuten van het dierenasiel Poezewoef Zuidelijke Westhoek aangepast. In geval van ontbinding van de vereniging, worden de activa overgedragen aan een vzw die zich inzet voor dierenwelzijn en actief is in het werkingsgebied van de projectvereniging. Het asiel werkt erg goed. Voortaan wordt voor de adoptie van een kat 190 in plaats van 150 euro gevraagd. Volgens Franky Pluym van Vleteren Actief was die prijs laag in vergelijking met andere asielen.

De dienst warme maaltijden bij het OCMW wordt uitgebreid, ondanks het feit dat ook daar het aantal coronabesmettingen stijgt.

Door de vereffening van de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Poperinge en Vleteren (werd nu een gewestelijke bevoegdheid, red.), krijgt het OCMW 10,42 procent van de middelen, ofwel 11.342 euro. "Geld dat we in dank aanvaarden, en dat we zullen besteden voor aanvullende subsidiëring van tewerkstellingen Artikel 60 en nieuwe huisvesting van de tewerkstellingsbegeleiding, samen met de overige diensten van de gemeente en het OCMW", besloot de burgemeester. (AHP)

"Daarom werden alle manifestaties in onze gemeente afgelast, ook de St.-Maartensstoeten, en alle organisaties van de jeugdbewegingen. Het gemeentehuis is enkel toegankelijk na afspraak, en daar is nog niemand besmet. Wel zijn er al twee besmettingen bij de sociale dienst. Ook in het woonzorgcentrum Benaja zijn er heel wat mensen besmet. Daarom wordt een oproep gedaan naar vrijwilligers, die niet-verzorgende taken op zich willen nemen", aldus nog de burgemeester die daarna overging naar de agendapunten.Aan het begin van de Steenstraat in Woesten staan er soms zowel links als rechts auto's geparkeerd. Hierdoor is het bijna onmogelijk om op een veilige manier langs te passeren. Daarom werd er voorgesteld om een parkeerverbod te voorzien vanaf de N8 tot aan de Wulvestraat, dit aan de kant van Steenstraat 1 tot 1E en Woestendorp 8. Parkeren blijft dus mogelijk aan de kant van de begraafplaats. Het punt werd goedgekeurd zonder opmerkingen.Op de oorspronkelijke agenda stonden een aantal politiereglementen in verband met de Ieperse rally. Omdat die rally niet doorgaat, werden die punten dus afgevoerd. "Bijzonder jammer voor de organisatie en alle betrokkenen, en eigenlijk voor de hele streek. Want het betrof voor het eerst een manche voor het Wereldkampioenschap, en hierbij zou de hele streek enorme aandacht gekregen hebben in de media in de hele wereld. Hopelijk komt men met een volgende editie wel langs", zei burgemeester Stephan Mourisse.Er wordt een lening van 400.000 euro aangegaan, om het meerjarenplan te kunnen verwezenlijken. De lening wordt afbetaald over 20 jaar, 5.000 euro per trimester voor het kapitaal. De rente, 64.800 euro, wordt ook per trimester afbetaald.Tijdens de vorige gemeenteraad stelde Vleteren Actief voor om de presentiegelden voor de gemeenteraden die niet konden doorgaan door covid te gebruiken als verhoging van het bedrag van de consumptiebonnen voor bepaalde doelgroepen. Volgend jaar stijgt de waarde van die bonnen van 15 naar 20 euro.Vleteren is geen eigenaar meer van het rioleringsstelsel. Maar er wordt een samenwerkingsovereenkomst gemaakt met de IBA's van Vleteren, gelegen in de ruilverkaveling Woesten. De betrokkenen kunnen een subsidie krijgen van 5.000 euro. Zij zullen uitgenodigd worden naar een infovergadering.Voor allerlei vergaderingen van intercommunales werden vertegenwoordigers aangeduid. Ook die vergaderingen zullen digitaal plaats hebben.Om in de toekomst de vennootschapsbelasting (33%) te vermijden, werden de statuten van het dierenasiel Poezewoef Zuidelijke Westhoek aangepast. In geval van ontbinding van de vereniging, worden de activa overgedragen aan een vzw die zich inzet voor dierenwelzijn en actief is in het werkingsgebied van de projectvereniging. Het asiel werkt erg goed. Voortaan wordt voor de adoptie van een kat 190 in plaats van 150 euro gevraagd. Volgens Franky Pluym van Vleteren Actief was die prijs laag in vergelijking met andere asielen.De dienst warme maaltijden bij het OCMW wordt uitgebreid, ondanks het feit dat ook daar het aantal coronabesmettingen stijgt.Door de vereffening van de vzw Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Poperinge en Vleteren (werd nu een gewestelijke bevoegdheid, red.), krijgt het OCMW 10,42 procent van de middelen, ofwel 11.342 euro. "Geld dat we in dank aanvaarden, en dat we zullen besteden voor aanvullende subsidiëring van tewerkstellingen Artikel 60 en nieuwe huisvesting van de tewerkstellingsbegeleiding, samen met de overige diensten van de gemeente en het OCMW", besloot de burgemeester. (AHP)