Eendracht hield op de gemeenteraad van 25 april bij monde van Maurice Vanmarcke een pleidooi om de voetpaden tegen de verkaveling aan te leggen. "Zo zullen de parkeerplaatsen behouden blijven, zonder verkeerslast."
...