"Al sinds januari vragen we om de ondertekende concessies van Koklikoo te krijgen", aldus Koen Descheemaeker ( N-VA). "Eerst kwam het antwoord dat er geen waren maar bij verdere navraag bleken er wel degelijk ondertekende overeenkomsten te bestaan, maar ze werden niet teruggevonden. ...

"Al sinds januari vragen we om de ondertekende concessies van Koklikoo te krijgen", aldus Koen Descheemaeker ( N-VA). "Eerst kwam het antwoord dat er geen waren maar bij verdere navraag bleken er wel degelijk ondertekende overeenkomsten te bestaan, maar ze werden niet teruggevonden. Ik vraag me dan ook af hoe het college op een correcte manier de mogelijkheden voor het landhuis kan onderzoeken als het niet eens op de hoogte is van wat in de overeenkomsten met Koklikoo staat." Burgemeester Dirk Sioen ( #Team) verduidelijkte dat de concessie werd afgesloten in een vorige legislatuur. "Ik heb inderdaad moeten vaststellen dat de documenten op het gemeentehuis niet te vinden zijn. We hebben ze intussen opgevraagd en ze werden ons bezorgd door de uitbaters. Alles wordt in het werk gesteld om dit in orde te brengen en te officialiseren. Een authentiek verklaarde kopie zal worden bewaard in de kluis en een tweede kopie in de map contracten en concessies die zich bij de algemeen directeur bevinden. De huidige waarnemend algemeen directeur kan zeker niet verantwoordelijk gesteld worden voor het vermist geraken van de documenten omdat ze niet onder haar beleid werden opgesteld maar wel onder dat van de vroegere algemeen directeur Francis Claeys. In de toekomst zal dit niet meer gebeuren."De burgemeester haalde ook nog aan dat het dossier over het landhuis in het kasteeldomein berust bij het AGB MMP1917. (NVZ)