Huidig gemeenteraadslid Kaat De Waele en OCMW-raadslid Carine Patteew besloten vorig jaar in oktober al om niet bij de pakken te blijven zitten, maar werk te maken van een nieuwe lijst. Nagenoeg een jaar later zijn ze erin geslaagd een gemotiveerde groep samen te krijgen in een onafhankelijke, niet partijgebonden lijst.
...

Huidig gemeenteraadslid Kaat De Waele en OCMW-raadslid Carine Patteew besloten vorig jaar in oktober al om niet bij de pakken te blijven zitten, maar werk te maken van een nieuwe lijst. Nagenoeg een jaar later zijn ze erin geslaagd een gemotiveerde groep samen te krijgen in een onafhankelijke, niet partijgebonden lijst. Een eerste opmerkelijk feit hierbij is dat tien van de zeventien kandidaten geen politieke ervaring hebben en dat één van hen, Christophe Vancoillie, zelfs de lijst zal trekken. De andere nieuwkomers zijn Lisbeth Scherpereel, Renzo Callant, Annabelle Vanhaecke, Marianne Bruneel, Petra Ide, Nathalie Delmotte, Andres Vandewalle, Elise Bouvry en Lionel Debever, die de lijst zal duwen. Wat de kandidaten betreft die al in meer of mindere mate hun politieke sporen verdiend hebben, vinden we Kaat De Waele, Bart Verhelle, Carine Patteeuw, Jeroen Delmotte, Thomas Cloet, Godfried Bovijn en Rik Gelaude op de lijst terug. De nieuwe speler op het politieke toneel steekt zijn ambitie niet onder stoelen of banken. De partij wil inzetten op een meer doordachte en modernere dienstverlening, afgestemd op de noden van elke Pittem- en Egemnaar. Wanneer we hun programma bekijken dan springen twee kernbegrippen duidelijk in het oog: communicatie en inspraak. Ze willen bij de burgers in het algemeen en de vele verenigingen en ondernemers in het bijzonder peilen naar de pijnpunten of problemen. Dat willen ze onder meer doen door het in het leven roepen van overlegorganen, die ook informatie zullen terugkoppelen naar de man in de straat. Ook mobiliteit, verkeersveiligheid en milieu zijn hoofdpunten op hun programma. NieuwPittemEgem wil ook niet blind blijven voor mogelijke toekomstige fusies, maar wil nu al een strategie bepalen op dat vlak.(JG)