Coach aangesteld als de grote verzoener voor Stedelijke Academie en Conservatorium in Brugge

Pablo Annys: "Het Conservatorium heeft nood aan een motiverend personeelsbeleid." © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Tijdens de gemeenteraadszitting van dinsdag 29 mei in het stadhuis zal onderwijsschepen Pablo Annys (SP.A) een nieuwe structuur voor de Stedelijke Academie én voor het Conservatorium voorstellen. Voldoende redenen om hem aan de tand te voelen.

Het stedelijk onderwijs in Brugge telt 9704 leerlingen: 5326 leerlingen in de Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen (volwassenenonderwijs), 1676 leerlingen in het conservatorium, 1274 leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs, 328 leerlingen in het secundair kunstonderwijs van de Academie, 1032 leerlingen in het basisonderwijs en 68 leerlingen in het bijzonder lager onderwijs De Ganzenveer.

Afschaffen?

Desondanks gaan er stemmen op om het gemeentelijk onderwijs af te schaffen. Eerder al stootte de Stad haar school voor buitengewoon secundair onderwijs Stuyfzande in de Jeruzalemstraat af en even leek het erop dat de school voor buitengewoon lager onderwijs De Ganzenveer in de Ganzenstraat de vereiste normen niet zou halen.

Pablo Annys: “Het stedelijk basis onderwijs is groeiende in Brugge en dit op alle vestigingsplaatsen (Sint-Michiels, Sint-Andries, Dudzele en Lissewege). Ook De Ganzenveer kon dit jaar meer leerlingen inschrijven. Dit laatste is te verklaren door het M-decreet: kinderen trekken toch terug naar het bijzonder onderwijs trekken omwille van te weinig omkadering en begeleiding in het gewoon basis onderwijs.”

Ook het stedelijk conservatorium kende een moeilijke periode: Brugge moest in februari jl. de nochtans door de Stad afgedankte directeur Gunter Carlier opnieuw aanstellen. Hoe is de situatie nu in het conservatorium?

“We hebben hebben een beleidsteam onder de begeleiding van een coach opgezet, bestaande uit de directeur zelf, Herlinde Uten, pedagogisch coördinator, en de twee waarnemende directeurs van begin dit schooljaar, Mark Lambrecht en Michaël Vancraeynest. Zelf heb ik de eerste vergaderingen van dit nieuwe beleidsteam bijgewoond. Hiermee proberen we de vernieuwende insteek van de waarnemende directeurs te verzoenen met de visie van de directeur.”

“Het conservatorium kreeg een verzoenend beleidsteam dat ook volgend jaar zijn kans krijgt”

“We geven dit beleidsteam een kans, ook volgend schooljaar. Het Conservatorium heeft nood aan een motiverend personeelsbeleid, dé basis om de school verder uit te bouwen en om onze leerlingen optimaal te begeleiden in hun muzikale talenten. Verder hebben het voorbije schooljaar geïnvesteerd in de uitbouw van de dansafdeling.”

Oppositiepartij N-VA pleit voor de oprichting van een voltijds secundair muziekonderwijs in Brugge. Wat vindt u hiervan als onderwijsschepen?

“Volgende legislatuur kunnen we onderzoeken of dit mogelijk is in Brugge. Hoe dan ook moeten we het kunstonderwijs in Brugge verder versterken, zowel de Academie als het Conservatorium. Dit met een goed personeelsbeleid, optimale infrastructuur en het aanbieden van nieuwe richtingen in het kader van het nieuwe DKO decreet. We komen met de Academie ook dichter bij de kinderen met de opening van acht nieuwe vestigingsplaatsen in Brugge. Voor muziek ligt dit wat moeilijker gezien het instrumentarium.”

Eigen pakket samenstellen

Het conservatorium krijgt volgend schooljaar een nieuwe structuur. Wat houdt dit in?

“In de richtingen Muziek en Woordkunst-Drama kunnen de kinderen voortaan vanaf het eerste leerjaar starten. Voor de richting Dans was dat al het geval. Voor bepaalde instrumenten (blokfluit, viool en cello) zullen de kinderen ook al meteen aan de slag kunnen. Jazz-Pop-Rock zal je al vanaf 8 jaar kunnen volgen. De Muzikale Culturele Vorming zal de notenleer combineren met brede culturele bagage en het vak zo aantrekkelijker maken. De pakketten zullen grosso modo gevormd worden rond MCV, instrument en groepsmusiceren. In de hogere graden zal je kunnen kiezen tussen vertolkend en creërend muzikant.”

Pablo Annys.
Pablo Annys.© GF

“Ook in de afdeling Woordkunst-Drama zal je de keuze hebben tussen vertolkend en creërend acteur. Nieuw vakken daar zijn Woordatelier, Dramastudio, Speltheater… Ook bij Dans die keuze en de aantrekkelijke nieuwe optie Jazzdans. Het wordt voor de leerling leuk om een eigen pakket samen te stellen, aangezien de keuzes uitgebreider zijn, conform aan het nieuwe decreet.”

En hoe zal de nieuwe structuur voor de Academie eruit zien?

“We breiden onze Academie ateliers voor kinderen uit van 8 naar 16 plaatsen in Brugge, plus ook buiten Brugge drie plaatsen: Jabbeke, Varsenare en Zuienkerke. We komen dus nog dichter bij de kinderen tot in hun wijk om hun creatieve talenten aan bod te laten komen in hun school in de buurt. Je kan dit ook als een initiatief aanzien in het kader van ‘Brede School’.”

Kortparkeren

Deze onderwijsmaterie prijkt op de agenda van de Brugse gemeenteraad van dinsdag 29 mei vanaf 18.30 uur in het Brugse stadhuis. Oppositieraadslid Ann Soete (Onafhankelijke/Open VLD Plus) wil alvast enkele kritische vragen stelen over de toekomst van het conservatorium.

De openbare agenda van de gemeenteraad telt 54 punten. Een ander interessant dossier is het inrichten van exclusieve zones voor kortparkeren in de winkelstraten van de Brugse binnenstad.

De politie vraagt het fiat én stadsgeld voor de aankoop en installatie van zes beveiligingscamera’s in de Gouden Driehoek. Brugge Plus legt haar jaarrekening voor. Urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) vraagt de gemeenteraad om het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Koning Albert I-laan en de omgeving van Sint-Michiels definitief vast te stellen.

Pestboetenbeleid

Tot nu toe bereikte ons enkel een interpellatie van oppositieraadslid Geert Van Tieghem (N-VA). Hij laakt het repressieve parkeerboetenbeleid dat hij onomwonden een pestboetenbeleid noemt: “In 2016 en 2017 werden er in onze stad een recordaantal parkeerretributies uitgeschreven, telkens bijna 70.000 stuks. Aan 30 ? ‘t stuk! De stad Brugge heeft de controle op het parkeren uitbesteed aan het privé-bedrijf OPC/SERIS. We acteren dat de ‘controleurs’ van dit bedrijf hun taak zeer (te) nauwgezet ter harte nemen.”

“Hierbij aansluitend bereiken ons ook heel wat verhalen van mensen/handelaars/toeristen die bij het ‘laden en lossen’ stante pede op de bon worden gezet door de politie! Met boetes van 116 ? ! Welke observatieregels hanteert de politie in deze? Door de zeer frequente wegenwerken in de stad hebben onze handelaars de afgelopen jaren een zware periode achter de rug. Waarom hen het leven nog zuurder maken?”

Clementie

“De Stad Brugge verdrijft door dergelijk intolerant controlebeleid, dat enkel de stadskas ten goede komt, handelaars en hun klanten uit Brugge-centrum. Zo zijn er ook al heel wat aannemers die geen werken meer wensen uit te voeren in het stadscentrum. We roepen het stadsbestuur op tot meer clementie en redelijkheid, en dit in die zin te vertalen naar SERIS en de politie”, aldus Geert Van Tieghem..

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.