"We ondertekenden enkele jaren geleden al het CoM 2020 (Convenant of Mayors, red.)", zegt Lode Morlion. "Lo-Reninge engageerde zich toen om de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2020 te laten dalen met 20 procent. Op basis van een nulmeting werd een duurzaam energieactieplan (SEAP) uitgestippeld met acties om deze doelstelling te bereiken, gericht op twee grote pijlers: de energie-efficiëntie verho...

"We ondertekenden enkele jaren geleden al het CoM 2020 (Convenant of Mayors, red.)", zegt Lode Morlion. "Lo-Reninge engageerde zich toen om de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2020 te laten dalen met 20 procent. Op basis van een nulmeting werd een duurzaam energieactieplan (SEAP) uitgestippeld met acties om deze doelstelling te bereiken, gericht op twee grote pijlers: de energie-efficiëntie verhogen en duurzame energiebronnen gebruiken." "Wij hebben de vorige periode sterk ingezet op energie-efficiëntie via de huis- en gevelscans en vooral dakenscans met luchtthermografische foto's. Met deze luchtfoto konden we honderden gezinnen overtuigen om hun woning beter te isoleren. Ook alle beslissingen rond klimaat en milieu, die het schepencollege moest nemen, werden getoetst aan dit convenant", meldt de burgemeester."De CO2-uitstoot is verminderd met elf procent. Niet de vooropgestelde 20 procent, maar zonder de ondertekening zouden we niet diezelfde impact gerealiseerd hebben. We voelen dat de burger zich meer en meer bewust wordt van de noodzaak om te isoleren en van het belang van hernieuwbare energie. We zijn niet voor niets uitgeroepen tot zonnedorp!""Als kleine gemeente in Europa hebben we er trouwens alle belang bij om ons aan te sluiten bij grotere gehelen zoals dit convenant. Via 'Van Zee tot IJzer' hebben acht Westhoekgemeenten zich verenigd. De West-Vlaamse Intercommunale ondersteunt op strategisch, technisch, financieel en communicatief vlak. Er is een gratis adviesloket en er wordt vaak een kennisplatform georganiseerd. Lo-Reninge betaalt als kleinste gemeente ook de kleinste bijdrage: 10.560 euro.""Op het vlak van klimaatverandering wordt er een analyse opgemaakt van de risico's en kwetsbaarheden; bij ons gaat dit vooral over hitte, droogte, overstroming, erosie en zeespiegelstijging. Niet deelnemen zou een slecht signaal zijn naar onze burgers. Ze verwachten actie van ons rond klimaat en energie. We koppelen onze kleine wagon dan ook graag aan een grote locomotief." (MVO)